• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Kevadine Eurobaromeetri standarduuring näitab, et Euroopa Liidu tulevikku ja majanduse olukorda suhtutakse kasvava optimismiga

/estonia/file/eurobarometer2jpg_eteurobarometer_2.jpg

Täna avaldati Eurobaromeetri standarduuringu ja Eurobaromeetri väljaspool ELi tehtud kiiruuringu tulemused. Enamik eurooplasi on ELi tuleviku ja oma riigi majanduse olukorra koha pealt optimistlikud. 24 liikmesriigis on ELi tuleviku suhtes optimistlikud 56% vastanuid – 6 protsendipunkti rohkem kui 2016. aasta sügisel. Kõige märgatavam on optimismi kasv Prantsusmaal (55% sügisega võrreldes +14 protsendipunkti), Taanis (70%, +13) ja Portugalis (64%, +10).

02/08/2017

Usaldus Euroopa Liidu vastu kasvab jätkuvalt ja on jõudnud kõrgeimale tasemele pärast 2010. aastat. Praegune näitaja on 42% (võrreldes 36%ga 2016. aasta sügisel ja 32%ga 2015. aasta sügisel). Kõige suurem on usalduse kasv olnud Prantsusmaal (41%, +15 protsendipunkti), Taanis (56%, +11) ja Eestis (55%, +11). Ka toetus eurole on suurem kui kunagi varem pärast 2004. aastat: eurot toetab 73% euroalal vastanutest.

Muutunud on Euroopa Liidu suurimateks probleemideks peetavad teemad. 2015. aasta kevadest saati olulisimaks peetud rändeteema on langenud teisele kohale (38%, –7 protsendipunkti) ja ELi olulisimaks probleemiks on kerkinud terrorism (44%, võrreldes 2016. aasta sügisega +12 protsendipunkti). Neist kaugemale jäävad majanduslik olukord (18%, –2), liikmesriikide rahanduse olukord (17%, muutumatu) ja tööpuudus (15%, –1). Terrorismi ja rännet peetakse olulisimateks probleemideks kõigis riikides peale Portugali ja Rootsi.

Riikide tasandil on peamisteks probleemideks endiselt tööpuudus (29%, –2) ja ränne (22%, –4), kuigi mõlemad näitajad kahanevad. Kolmandal kohal on praegu tervishoid ja sotsiaalkindlustusvaldkond (20, +2), millele järgneb terrorism märgatavalt kasvanud näitajatega (19%, +5). 2011. aasta sügisel riikide tasandil enim muret tekitanud majanduse olukord on langenud viiendale kohale (16%, –3).

Esimest korda uuris Eurobaromeeter Euroopa Liidu kuvandit üheteistkümnes riigis väljaspool ELi: Neist riikidest kolmes kõige rahvarohkemas (Hiinas, Indias, USAs) on ELil positiivne kuvand vähemalt kolmveerandi vastanute silmis. ELile lähemal asuvates riikides (Venemaal, Norras ja Šveitsis) oli suhtumine vastuolulisem (ELi suhtus positiivselt 43–46% vastanutest). Küsitletud riikides peeti ELi üldiselt „stabiilseks kohaks muidu rahutus maailmas“, kuid näitajates oli olulisi erinevusi: Indias arvas nii 82% vastanuist ja Türgis 49%, kuid Venemaal jagas seda seisukohta vaid 33% vastanuist, 61% sellega nõus ei olnud.

Lisateave

Eurobaromeetri standarduuring nr 87

Aruanne Eurobaromeetri kiiruuringu 450 „Euroopa tulevik – Arvamused väljaspool ELi“ kohta

Eurobaromeetr 2017 Lisa - statistika (pdf)

Pressiteate täistekst