• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Eesti kasutab üha enam ohtlike toodete turult kõrvaldamiseks mõeldud üleeuroopalist teabevahetussüsteemi

/estonia/file/toysjpg_ettoys.jpg

Täna esitas Euroopa Komisjon uusima aruande ohtlike toodetega seotud teabe kiire vahetamise süsteemi kohta. Selle kohaselt edastasid riiklikud ametiasutused 2016. aastal süsteemi kaudu 2044 teadet, mille tulemusena võeti 3824 korral järelmeetmeid, nagu toodete tagasinõudmine. Eesti reageeris saadud teatele 73 korral, mis on üle kahe korra rohkem kui eelmistel aastatel.

16/03/2017

Järjest sagedamini on need ohtlikud tooted, mille kohta Euroopa teabevahetussüsteemi kaudu teade esitatakse, müügil veebipoodides. Sel põhjusel on komisjon hoogustanud koostööd Amazoni, Ebay ja Alibabaga, et tegeleda aktiivsemalt potentsiaalselt ohtlike või nõuetele mittevastavate toodetega nende veebisaitidel, mis on mõeldud ELi ostjatele.

„Tarbijaid tuleb ohtlike toodete eest kaitsta ning kaitset on vaja nii veebikeskkonnas kui ka väljaspool seda. Seetõttu on mul hea meel, et meil õnnestus nõusse saada Amazon, Ebay ja Alibaba, kes ühinevad meie jõupingutustega ja kõrvaldavad oma veebisaitidelt tooted, millest on teatatud kiire teabevahetuse süsteemi kaudu, ning ma kutsun ka teisi üles nende eeskuju järgima,“ märkis Euroopa Komisjoni tarbijaküsimuste volinik Věra Jourová.

2016. aastal oli kõige sagedamini teatatud tootekategooria mänguasjad (26%). Sellele järgnesid mootorsõidukid (18%) ning riietusesemed, tekstiil- ja moekaubad (13%).

Riskide lõikes teatati 2016. aastal kõige sagedamini vigastuse riskist (25%), millele järgnes keemiline risk (23%).

Enamik ohtlikest toodetest, mille kohta süsteemi kaudu teade esitati, oli pärit väljastpoolt ELi. Hiina oli päritoluriigina märgitud 53% (1069) puhul teatatud toodetest. Samas langes Hiinast pärinevate toodete kohta käivate hoiatusteadete arv eelmise aastaga võrreldes 9% võrra (62%-lt 2015. aastal 53%-le 2016. aastal).

Euroopa päritolu ohtlike toodete kohta esitati 468 teadet (23%). USA oli päritoluriigina märgitud 102 teate (5%) ja Türgi 53 teate (2,6%) puhul 2016. aastal esitatud teadetest. 158 (8%) puhul teatatud toodetest ei ole nende päritolu teada.

Kiire teabevahetuse süsteemi kaudu vahetatakse alates 2003. aastast liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel kiiresti teavet juhul, kui ükskõik millises Euroopa paigas on turult kõrvaldatud ja/või tagasi nõutud mõni toiduks mittekasutatav ohtlik toode. Nii on võimalik kogu ELis võtta asjakohaseid meetmeid (keelata või peatada toote müük, toode turult kõrvaldada või tagasi nõuda või anda tolliasutustele korraldus selle toote importi mitte lubada).

Lisateave

2016. aasta aruanne ohtlike toodetega seotud teabe kiire vahetamise süsteemi kohta

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Kiire teabevahetuse süsteemi veebisait

Interaktiivne kaart

 

Pressiteate täistekst