• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Euroopa Komisjon toetab miljardi euroga transporditaristusse tehtavaid erainvesteeringuid

/estonia/file/160601railbalticjpg_et160601_rail_baltic.jpg

Euroopa Komisjon võtab kasutusele uue ja innovatiivse viisi Euroopa transporditaristu projektide rahastamiseks. Uue projektikonkursi raames püütakse Euroopa ühendamise rahastu toetused kogusummas üks miljard eurot ühendada muude rahastamisallikatega, sh Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga (EFSI).

08/02/2017

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond kutsuti ellu paindliku vahendina, mida kasutatakse kombineerituna Euroopa Liidu muude rahastamisallikatega nende mõju maksimeerimiseks ja aitamaks saavutada Euroopa laiemaid poliitikaeesmärke. Olen rõõmus, et tänase algatusega hakkab EFSI täiendama Euroopa ühendamise rahastut, et toetada investeeringuid ja vajalikke töökohti nutikate jätkusuutlike transpordivõrkude loomiseks,“ märkis Euroopa komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Esmakordselt nõutakse Euroopa ühendamise rahastu projektikonkursi raames, et toetust kombineeritaks rahastamisega Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI), Euroopa Investeerimispangast, riiklikest tugipankadest või erainvestoritelt. Euroopa ühendamise rahastu toetuse saamiseks palutakse taotlejatel esitada tõendid projekti rahalisest valmisolekust taotleda täiendavat rahastust riiklikelt või erasektori finantseerimisasutustelt.

Meie visiooni – Euroopas sujuva, aruka ja jätkusuutliku liikuvuse – saavutamine nõuab investeeringuid, milleks ei piisa vaid avaliku sektori vahenditest. Selleks käivitame uuendusliku lahenduse, et kasutada meie vahendeid optimaalselt ning kaasata kõrvale jäänud erainvesteeringud, keskendudes eriti ühtekuuluvuspoliitika sihtriikidele. Tänane meede on märk ka suuremast solidaarsusest,“ sõnas Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc.

Väljavalitud projektid peavad kaasa aitama jätkusuutliku, uuendusliku ja sujuva transpordi korraldamisele üleeuroopalises transpordivõrgus. Erilist tähelepanu pööratakse projektidele, millega vähendatakse kitsaskohti, toetatakse piiriüleseid ühendusi ja kiirendatakse transpordi digiteerimist eelkõige suure potentsiaali ja turutühimikega piirkondades, samuti jätkusuutlikele ja tõhusatele transpordisüsteemidele ning transpordivõrgu mitmeliigilisuse ja koostalitlusvõime suurendamisele. See hõlmab selliseid uusi tehnoloogiaid ja liikluse haldamise süsteeme nagu Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem, arukad maanteetranspordisüsteemid ning Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem.

Toetust antakse konkureeriva pakkumismenetluse raames, mis hõlmab põhjalikku hindamis- ja valikumenetlust. Projektide esitamise tähtajad on 14. juuli ja 30. november 2017.

Lisateave
Flaier (Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA))
Konkursi veebileht (INEA)
INEA korraldab esmaspäeval, 27. veebruaril 2017 Belgias Brüsselis Euroopa ühendamise rahastu transpordi ühendrahastamise teabepäeva.
Teabeleht: EL tegutseb transpordivaldkonna investeerimislõhe ületamise ja Euroopa majanduse elavdamise nimel

Pressiteate täistekst