• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

 • reisiinfo

  Reisimine koroonaviiruse pandeemia ajal

  COVID-19 pandeemia on toonud ELis kaasa mitmeid piiranguid. Selleks et kodanikele rohkem selgust luua, leppisid liikmesriigid kokku, et parandavad oma tegevuse koordineerimist.

  Kogu teave ELis reisimise kohta on kättesaadav platvormil „Re-open EU“, mis on kooskõlas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse poolt iganädalaselt avaldatavale ühtsele kaardile. Samuti on põhjalik info reisimise kohta leitav Välisministeeriumi kodulehelt.

   

 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

 • Brexit_lipp

  Brexit

  2016. aasta juunis toimunud referendumil avaldasid Ühendkuningriigi kodanikud soovi lahkuda Euroopa Liidust. Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liige ega osale Euroopa siseturul ja tolliliidus. Ettevõtete ja inimeste jaoks tõi see kaasa terve rea muutusi.

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

Uudised

/estonia/file/robot-1_etrobot

robot
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon avaldas täna Euroopa 2021. aasta innovatsiooni tulemustabeli, mis näitab, et Euroopa innovatsiooni tulemuslikkus paraneb kogu ELis jätkuvalt. Eesti kuulub kiireima arenguga riikide hulka.

/estonia/file/tallinn_etTallinn

Tallinn
© Euroopa Liit

Komisjon sai täna Eestilt ametliku taaste- ja vastupidavuskava. Kava sisaldab reforme ja avaliku sektori investeerimisprojekte, mida Eesti kavatseb taaste- ja vastupidavusrahastu abil ellu viia.

/estonia/file/k%C3%A4epigistus_etkäepigistus

käepigistus
© Euroopa Liit

Täna käivitasid komisjon ja ettevõtjad üheskoos 11 uut Euroopa partnerlust, et suurendada investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni, mis aitaks Euroopal muutuda esimeseks kliimaneutraalseks majanduspiirkonnaks ning viia ellu Euroopa rohelist kokkulepet. Kooskõlas rohe- ja digipöörde eesmärkidega aitavad partnerlused saavutada ka ELi järgmise aastakümne-  Euroopa digikümnendi - eesmärke. Neile eraldatakse üle kaheksa miljardi euro ELi uuest teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Euroopa horisont“ aastateks 2021–2027. Kulukohustuste kogusumma, sealhulgas erasektori partnerite ja liikmesriikide kulukohustused, on ligikaudu 22 miljardit eurot.