Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

 • covid19_erilehekulg

  COVID-19 ja väärinfo

  Tervisevaldkonnas levib palju valeteavet ja väärinfot, sealhulgas COVID-19 kohta. On oluline, et kasutaksite COVID-19 puhangu kohta ajakohastatud teabe saamiseks ainult usaldusväärseid allikaid.

  Kontrolli fakte ja vaata spetsiaalset koroonaviiruse teemalist väärinfo veebilehte: https://europa.eu/!xX89Bh

  #COVID19

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

 • Brexit_lipp

  Brexit

  Brexit on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, mida soovisid Ühendkuningriigi kodanikud 2016.a. juunis toimunud referendumil. Brexit toimus 31. jaanuaril 2020 ja alates 01. veebruar 2020 ei kuulu Ühendkuningriik enam Euroopa Liitu. 

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

Uudised

/estonia/file/migratsioon_etmigratsioon

migratsioon
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna uue rände- ja varjupaigaleppe ettepaneku, mis sisaldab täiustatud ja kiiremaid menetlusi kogu varjupaiga- ja rändesüsteemi ulatuses. Samuti tasakaalustatakse vastutuse ja solidaarsuse õiglase jagamise põhimõtted. See on väga oluline, et taastada usaldus liikmesriikide vahel ning olla kindel, et Euroopa Liit suudab rännet hallata.

/estonia/file/covid19_etcovid19

covid19
© Euroopa Liit

Täna pärast Sanofi-GSK ja komisjoni vahelist ametlikku lepingu allkirjastamist jõustus juba teine ravimifirmadega sõlmitud leping. Leping võimaldab kõigil ELi liikmesriikidel osta Sanofi–GSK valmistatud vaktsiini kuni 300 miljonit doosi. Samuti võivad liikmesriigid annetada reserveeritud doose madalama ja keskmise sissetulekuga riikidele. Koostöös COVID-19 vaktsiini üleilmse kättesaadavuse süsteemiga (COVAX), mis on koostööraamistiku „Access to COVID-19 Tools Accelerator“ vaktsiinidega tegelev haru, püüavad Sanofi ja GSK aegsasti suunata ka olulise osa oma vaktsiinitarnetest madalama ja keskmise sissetulekuga riikidele.

/estonia/file/lipuga_etlipuga

lipuga
© Euroopa Liit

16. septembril 2020 ütles president Ursula von der Leyen oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus: „Rassismi ja viha vastu võitlemise edusammud on haprad – need tulevad raskelt, kuid kaovad kergesti käest. Praegu on meil võimalus seda muuta. Rajada tõeliselt rassismivastane liit, mis ulatub hukkamõistust tegudeni. Komisjon esitab tegevuskava selle plaani teostamiseks.“

Üritused

/estonia/file/noor-neiu-lipuga_etnoor neiu lipuga

noor neiu lipuga
© Euroopa Liit

Euroopa Liit ei ole kusagil kaugel Brüsselis, vaid iga kool, iga küla ja igaüks meist on osa Euroopast. „Minu Euroopa“ kampaania raames jagame kogukondadele, koolidele ja külakeskustele tasuta Euroopa Liidu mastilippe.

Kuupäev: 
01/09/2020 - 31/12/2020