• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Brexit_lipp

  Brexit

  2016. aasta juunis toimunud referendumil avaldasid Ühendkuningriigi kodanikud soovi lahkuda Euroopa Liidust. Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liige ega osale Euroopa siseturul ja tolliliidus. Ettevõtete ja inimeste jaoks tõi see kaasa terve rea muutusi.

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

 • reisiinfo

  Reisimine koroonaviiruse pandeemia ajal

  COVID-19 pandeemia on toonud ELis kaasa mitmeid piiranguid. Selleks et kodanikele rohkem selgust luua, leppisid liikmesriigid kokku, et parandavad oma tegevuse koordineerimist.

  Kogu teave ELis reisimise kohta on kättesaadav platvormil „Re-open EU“, mis on kooskõlas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse poolt iganädalaselt avaldatavale ühtsele kaardile. Samuti on põhjalik info reisimise kohta leitav Välisministeeriumi kodulehelt.

   

 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

Uudised

/estonia/file/euro_eteuro

euro
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna nõukogule heakskiitmiseks ettepaneku anda Eestile tööhõive erakorralise toetamise rahastust (TERA) 230 miljonit eurot rahalist toetust. Koos tänase ettepanekuga on TERA rahastust 19 liikmesriigile kavandatud rahalise toetuse kogusummaks 90,6 miljardit eurot. Rahalist toetust antakse soodsate laenudena. Laenud aitavad Eestil katta kulusid, mis on seotud lühendatud tööaja kava ja muude sarnaste meetmetega, mis on võetud koroonaviiruse pandeemiale reageerimiseks.

/estonia/file/euroopa-partnerlus_etEuroopa partnerlus

Euroopa partnerlus
© Euroopa Liit

Komisjon tegi täna ettepaneku luua kümme uut Euroopa Liidu, liikmesriikide ja/või tööstusharude vahelist Euroopa partnerlust. Nende eesmärk on kiirendada üleminekut rohelisele, kliimaneutraalsele ja digitaalsele Euroopale ning muuta Euroopa tööstus vastupanu- ja konkurentsivõimelisemaks. EL eraldab partnerlustele ligi 10 miljardit eurot, millele partnerid lisavad omalt poolt vähemalt samaväärses mahus investeeringuid.

/estonia/file/sillam%C3%A4e_etSillamäe

Sillamäe
© Euroopa Liit / Raigo Pajula

Euroopa Komisjon kiitis heaks 26,3 miljoni euro suuruse Eesti abikava Ida-Viru ja Harju maakonna ettevõtete toetamiseks, kes pidid valitsuse kehtestatud koroonapiirangute tõttu oma tegevuse peatama või seda piirama.

Üritused

/estonia/file/rohep%C3%B6%C3%B6re-ja-ida-virumaa-tulevik_etRohepööre ja Ida-Virumaa tulevik

Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjoni Eesti esindusel ja Rahandusministeeriumil on hea meel kutsuda teid  veebiseminarile “Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik”. Narva tööstuspargis toimuval seminaril osalevad Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simsoni ja riighalduse minister Jaak Aab.

Kuupäev: 
05/03/2021