• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

 • reisiinfo

  Reisimine koroonaviiruse pandeemia ajal

  COVID-19 pandeemia on toonud ELis kaasa mitmeid piiranguid. Selleks et kodanikele rohkem selgust luua, leppisid liikmesriigid kokku, et parandavad oma tegevuse koordineerimist.

  Kogu teave ELis reisimise kohta on kättesaadav platvormil „Re-open EU“, mis on kooskõlas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse poolt iganädalaselt avaldatavale ühtsele kaardile. Samuti on põhjalik info reisimise kohta leitav Välisministeeriumi kodulehelt.

   

 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

 • Brexit_lipp

  Brexit

  2016. aasta juunis toimunud referendumil avaldasid Ühendkuningriigi kodanikud soovi lahkuda Euroopa Liidust. Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liige ega osale Euroopa siseturul ja tolliliidus. Ettevõtete ja inimeste jaoks tõi see kaasa terve rea muutusi.

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

Uudised

/estonia/file/investeerimine_etinvesteerimine

investeerimine
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon lihtsustab riigiabi eeskirju ja ELi toetuse andmist ning loob uued võimalused abimeetmete rakendamiseks, mis toetavad rohe- ja digipööret ning koroonaviiruse pandeemiast taastumist.

/estonia/file/sularaha_etsularaha

sularaha
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna ulatusliku seadusandlike ettepanekute paketi, et karmistada ELi eeskirju rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta. Pakett sisaldab ka ettepanekut luua uus ELi järelevalveasutus. Eesmärk on parandada kahtlaste tehingute ja tegevuse tuvastamist ning kaotada seaduslüngad, mida kurjategijad kasutavad ebaseadusliku raha pesemiseks või terroristliku tegevuse rahastamiseks finantssüsteemi kaudu. Tänastes meetmetes käsitletakse ka tehnoloogia arengust tulenevaid uusi probleeme, muu hulgas seoses krüptovaradega.

/estonia/file/justice-0_etjustice

justice
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon avaldas täna teise aruande õigusriigi olukorra kohta ELis ja teatise, milles käsitletakse ELi kui terviku olukorda ja mis sisaldab eraldi peatükke kõigi liikmesriikide kohta. 2021. aasta aruandes vaadeldakse alates eelmise aasta septembrist toimunut. Selleks hinnatakse veelgi põhjalikumalt eelmises aruandes välja toodud probleeme ja võetakse arvesse COVID-19 pandeemia mõju. Kokkuvõttes ilmneb aruandest, et liikmesriikide olukord on paranenud, sealhulgas nendes liikmesriikides, kus on päevakorral 2020. aasta aruandes esile toodud probleemide lahendamine. Samas esineb endiselt probleeme ja mõnes liikmesriigis on olukord ka halvenenud, näiteks seoses kohtusüsteemi sõltumatusega ja meedia olukorraga.