• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

 • reisiinfo

  Reisimine koroonaviiruse pandeemia ajal

  COVID-19 pandeemia on toonud ELis kaasa mitmeid piiranguid. Selleks et kodanikele rohkem selgust luua, leppisid liikmesriigid kokku, et parandavad oma tegevuse koordineerimist.

  Kogu teave ELis reisimise kohta on kättesaadav platvormil „Re-open EU“, mis on kooskõlas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse poolt iganädalaselt avaldatavale ühtsele kaardile. Samuti on põhjalik info reisimise kohta leitav Välisministeeriumi kodulehelt.

   

 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

 • Brexit_lipp

  Brexit

  2016. aasta juunis toimunud referendumil avaldasid Ühendkuningriigi kodanikud soovi lahkuda Euroopa Liidust. Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liige ega osale Euroopa siseturul ja tolliliidus. Ettevõtete ja inimeste jaoks tõi see kaasa terve rea muutusi.

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

Uudised

/estonia/file/simson-ja-aab_etSimson ja Aab

Simson ja Aab
© Euroopa Liit

Täna Narvas toimunud seminaril Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik tõdeti, et eelkõige on üleminek kliimaneutraalsele majandusele võimalus lahendada piirkonda pikka aega vaevanud probleeme ning tuua uut arenguperspektiivi.

/estonia/file/naine-lapsega_etnaine lapsega

naine lapsega
© Euroopa Liit

Rahvusvahelise naistepäeva eel avaldas komisjon oma 2021. aasta aruande soolise võrdõiguslikkuse kohta ELis, milles kirjeldatakse COVID-19 pandeemia mõju eeskätt naistele. Pandeemia on süvendanud naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust peaaegu kõigis eluvaldkondades nii Euroopas kui ka mujal.

/estonia/file/palga-l%C3%A4bipaistvus_etpalga läbipaistvus

palga läbipaistvus
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon esitas täna tasustamise läbipaistvust puudutava ettepaneku, mille eesmärk on tagada, et ELis makstakse naistele ja meestele võrdse töö eest võrdset tasu. Palkade läbipaistvus on president von der Leyeni üks poliitilistest prioriteetidest. Ettepanekuga nähakse ette tööotsijate teavitamine tasustamistingimustest, õigus teada sama tööd tegevate töötajate palgataset; samuti soolise palgalõhe aruandluse kohustus suurtele äriühingutele. Tööandjatel ei lubata küsida tööotsijatelt teavet nende varasema palga kohta ning töötaja taotlusel peavad nad esitama töötasu kohta anonüümseks muudetud andmed. Töötajatel on palgadiskrimineerimise korral õigus ka hüvitisele.