• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Brexit_lipp

  Brexit

  2016. aasta juunis toimunud referendumil avaldasid Ühendkuningriigi kodanikud soovi lahkuda Euroopa Liidust. Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liige ega osale Euroopa siseturul ja tolliliidus. Ettevõtete ja inimeste jaoks tõi see kaasa terve rea muutusi.

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

 • reisiinfo

  Reisimine koroonaviiruse pandeemia ajal

  COVID-19 pandeemia on toonud ELis kaasa mitmeid piiranguid. Selleks et kodanikele rohkem selgust luua, leppisid liikmesriigid kokku, et parandavad oma tegevuse koordineerimist.

  Kogu teave ELis reisimise kohta on kättesaadav platvormil „Re-open EU“, mis on kooskõlas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse poolt iganädalaselt avaldatavale ühtsele kaardile. Samuti on põhjalik info reisimise kohta leitav Välisministeeriumi kodulehelt.

   

 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

Uudised

/estonia/file/vaktsineerimine_etvaktsineerimine

vanem mees vaktsineerimine
© Euroopa Liit

Kaks päeva enne Euroopa liidrite COVID-19 teemalist kohtumist pakkus Euroopa Komisjon välja hulga meetmeid, et tugevdada pandeemia vastast võitlust. Täna vastu võetud teatises kutsub komisjon liikmesriike üles kiirendama vaktsineerimist kõikjal ELis: märtsi lõpuks peaks igas liikmesriigis olema vaktsineeritud vähemalt 80% üle 80aastastest elanikest ning 80% tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajatest. Suveks peaks aga liikmesriikides olema vaktsineeritud vähemalt 70% täiskasvanutest.

/estonia/file/avatud-%C3%BChiskonna-foorum_etAvatud Ühiskonna Foorum

Avatud Ühiskonna Foorum
© Euroopa Liit

Täna, 13. jaanuaril kell 15:00-17:00 toimuv XXIV Avatud Ühiskonna Foorum keskendub nii meil kui mujal maailmas päevakajalisele õigusriigi temaatikale. 

/estonia/file/p0152080019hjpg-0_etp0152080019h.jpg

brexit
© Euroopa Liit
11/01/2021

Ametlikult ei ole Ühendkuningriik enam alates 1. veebruarist 2020 Euroopa Liidu liige. Siiski kohaldati 2020. aasta lõpuni kehtinud üleminekuajal seal Euroopa Liidu õigust. Peale pikki läbirääkimisi sõlmisid EL ja Ühendkuningriik 24. detsembril 2020 uue kaubandus- ja koostööleppe ning 1. jaanuaril 2021 lahkus Ühendkuningriik lõplikult nii EList, Euroopa siseturult kui ka tolliliidust. Alates sellest kuupäevast ei kehti Ühendkuningriiki reisijatele ning seal äri ajavatele firmadele enam tavapärased Euroopa Liidu reeglid.