• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

 • reisiinfo

  Reisimine koroonaviiruse pandeemia ajal

  COVID-19 pandeemia on toonud ELis kaasa mitmeid piiranguid. Selleks et kodanikele rohkem selgust luua, leppisid liikmesriigid kokku, et parandavad oma tegevuse koordineerimist.

  Kogu teave ELis reisimise kohta on kättesaadav platvormil „Re-open EU“, mis on kooskõlas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse poolt iganädalaselt avaldatavale ühtsele kaardile. Samuti on põhjalik info reisimise kohta leitav Välisministeeriumi kodulehelt.

   

 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

 • Brexit_lipp

  Brexit

  2016. aasta juunis toimunud referendumil avaldasid Ühendkuningriigi kodanikud soovi lahkuda Euroopa Liidust. Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liige ega osale Euroopa siseturul ja tolliliidus. Ettevõtete ja inimeste jaoks tõi see kaasa terve rea muutusi.

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

Uudised

/estonia/file/t%C3%BCdruk-m%C3%A4ngib_ettüdruk mängib

tüdruk mängib
© Euroopa Liit

Komisjoni ettepanek aitab vähendada tulevikus elektroonikajäätmeid ja võimaldab elektroonikaseadmeid edaspidi laadida ühe ja sama laadijaga. Komisjoni tegevus on küll viimase kümne aasta jooksul aidanud vähendada turul olevate laadimislahenduste arvu 30-lt 3-le, kuid seni ei ole probleemile täielikku lahendust pakutud.

/estonia/file/rikkumismenetlus_etrikkumismenetlus

rikkumismenetlus
© Euroopa Liit

Mõlemad komisjoni etteheited Eestile puudutavad digivaldkonda, täpsemalt telekommunikatsioonieeskirjade ja audiovisuaalsisu normide ülevõtmist.

/estonia/file/erasmusopilane_eterasmus_opilane

Erasmuse õpilane

Täna tööle hakanud Erasmus+ rakendus on kättesaadav kõigis ELi keeltes ning selle kaudu saab taotleda digitaalset Euroopa üliõpilaspiletit, mis kehtib kogu Euroopa Liidus. Uuendatud rakendusega muudetakse üliõpilaste elu veelgi paberivabamaks.

Üritused

/estonia/file/euroopa-keeltep%C3%A4ev-2021_etEuroopa keeltepäev 2021

Euroopa keeltepäev 2021

26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeva. Esimese Euroopa keeltepäeva korraldasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu 2001. aastal Euroopa keelteaasta raames. Sellest ajast saadik tähistatakse seda päeva selleks, et suurendada teadlikkust Euroopa kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest ning tiivustada inimesi elukestvale keeleõppele.

Kuupäev: 
06/09/2021 - 26/09/2021