• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Rooma lepingute 60. aastapäev

  Euroopale, milles oleme täna harjunud elama, pandi alus kuuskümmend aastat tagasi Roomas. Sellest sai alguse Euroopa ajaloo pikim rahuperiood. Rooma lepingutega rajati ühisturg, kus inimesed, kaubad, teenused ja kapital saavad vabalt liikuda, ning loodi tingimused, mis aitavad Euroopa kodanike hüvanguks üles ehitada jõuka ja stabiilse ühiskonna.

  #EU60 veebileht: https://europa.eu/european-union/eu60_et 

 • Euroopa solidaarsuskorpus

  Oled 18-30 aastane? Tahaksid näha maailma ja teha midagi huvitavat? Tahaksid aidata inimesi, kes vajavad abi või osaleda looduskaitse projektides?

  Registreeru osalema vabatahtlikuna Euroopa solidaarsuskorpuses: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_et

 • Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Kava eesmärk on luua erasektori kaasamise ja innovatsiooni toetamise abil uusi töökohti, arendada taristut ning toetada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Eestis juurutab kava SA Kredex. #InvestEU

 • President Jean-Claude Junckeri kõne olukorrast Euroopa Liidus

  Kolmapäeval, 13. septembril 2017 peab Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa Parlamendis iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus.

  President Juncker teeb kokkuvõtte aasta jooksul saavutatust ning esitab prioriteedid eelolevaks aastaks. Samuti räägib ta sellest, kuidas kavatseb komisjon tegeleda kõige pakilisemate probleemidega, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab.

  Kõnele järgneb parlamendi täiskogu arutelu.

 • Euroopa Komisjon 2014-2019

  Euroopa Komisjon 2014-2019

  01. novembril 2014 alustas tööd uus, Jean-Claude Juncker'i juhitav Euroopa Komisjon. Käesolevalt lehelt leiad teavet Euroopa Komisjoni liikmete ja nende töövaldkondade kohta.

Uudised
Kodanikedialoog
10/05/2018

Euroopa Komisjon algatas eilsel Euroopa päeval kõigile eurooplastele suunatud veebipõhise konsultatsiooni, et küsida nende arvamust selle kohta, mis suunas peaks Euroopa Liit tulevikus liikuma

Euroopa Komisjoni kevadprognoos
03/05/2018

ELi ja euroala 2017. aasta kasvumäärad ületavad ootusi, jõudes 2,4%-ni, mis on 10 aasta kõrgeim tase. 2018. aastal peaks nii ELis kui euroalal jätkuma jõuline kasv (2,3%), mis 2019. aastal ainult õige pisut aeglustub (2,0%). Eesti eriti hoogne majanduskasv, mis 2017. aastal küündis koguni 4,9%-ni, käesoleval ja järgmisel aastal eeldatavasti aeglustub, ulatudes vastavalt 3,7 ja 2,8%-ni.

Euroopa Liidu eelarve
02/05/2018

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku pragmaatilise ja tänapäevase pikaajalise eelarve kohta aastateks 2021–2027.