• Current language : et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • reisiinfo

  Reisimine koroonaviiruse pandeemia ajal

  COVID-19 pandeemia on toonud ELis kaasa mitmeid piiranguid. Selleks et kodanikele rohkem selgust luua, leppisid liikmesriigid kokku, et parandavad oma tegevuse koordineerimist.

  Kogu teave ELis reisimise kohta on kättesaadav platvormil „Re-open EU“, mis on kooskõlas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse poolt iganädalaselt avaldatavale ühtsele kaardile. Samuti on põhjalik info reisimise kohta leitav Välisministeeriumi kodulehelt.

   

 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

 • Brexit_lipp

  Brexit

  Brexit on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, mida soovisid Ühendkuningriigi kodanikud 2016.a. juunis toimunud referendumil. Brexit toimus 31. jaanuaril 2020 ja alates 01. veebruar 2020 ei kuulu Ühendkuningriik enam Euroopa Liitu. 

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

Uudised

/estonia/file/film-ja-meedia_etfilm ja meedia

film ja meedia
© Euroopa Liit

Täna kiitis komisjon heaks meedia- ja audiovisuaalsektori taastumist ja ümberkujundamist toetava tegevuskava, mille eesmärk on toetada meediasektori kriisist taastumist, sektori ümberkujundamist digi- ja rohepöörde elluviimiseks  ning Euroopa kodanike ja ettevõtete võimestamist.

/estonia/file/edapdiagramfinalcropped0jpg_etedap_diagram_final_cropped_0.jpg

Euroopa demokraatia tegevuskava
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon tutvustas täna demokraatia tegevuskava, mille eesmärk on edendada vabu ja õiglasi valimisi, suurendada meediavabadust ja võidelda desinformatsiooniga. See omakorda aitab vastu seista sellistele demokraatiat ohustavatele nähtustele nagu süvenev äärmuslus ning valijate ja poliitikute üksteisest kaugenemine. Konkreetsemalt teeb komisjon ettepaneku poliitilist reklaami käsitlevate õiguslike meetmete kohta, mis on mõeldud tasulise sisu tellijatele, tootmis- ja levitamiskanalitele, sealhulgas digiplatvormid, reklaamijaid ja poliitilise konsultatsiooniga tegelevad ettevõtjad, selgitades nende vastavaid kohustusi. Komisjon soovitab ka meetmeid ajakirjanike turvalisuse suurendamiseks.

/estonia/file/covid19-0_etcovid19

covid19
© Euroopa Liit

Täna võttis komisjon vastu strateegia pandeemia ohjamiseks eelseisvatel talvekuudel. Sel ajal võib viiruse levik taas suureneda, sest inimesed viibivad ja kogunevad rohkem siseruumides. Strateegias soovitatakse säilitada valvsus ja ettevaatlikkus kogu talveperioodil, sealhulgas 2021. aasta alguses, mil algab vaktsiinide kasutuselevõtt. Seejärel annab komisjon täiendavaid suuniseid piirangute järkjärguliseks ja kooskõlastatud kaotamiseks.

Üritused

/estonia/file/noor-neiu-lipuga_etnoor neiu lipuga

noor neiu lipuga
© Euroopa Liit

Euroopa Liit ei ole kusagil kaugel Brüsselis, vaid iga kool, iga küla ja igaüks meist on osa Euroopast. „Minu Euroopa“ kampaania raames jagame kogukondadele, koolidele ja külakeskustele tasuta Euroopa Liidu mastilippe.

Kuupäev: 
01/09/2020 - 31/12/2020