• Current language: et
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • Rooma lepingute 60. aastapäev

  Euroopale, milles oleme täna harjunud elama, pandi alus kuuskümmend aastat tagasi Roomas. Sellest sai alguse Euroopa ajaloo pikim rahuperiood. Rooma lepingutega rajati ühisturg, kus inimesed, kaubad, teenused ja kapital saavad vabalt liikuda, ning loodi tingimused, mis aitavad Euroopa kodanike hüvanguks üles ehitada jõuka ja stabiilse ühiskonna.

  #EU60 veebileht: https://europa.eu/european-union/eu60_et 

 • Euroopa solidaarsuskorpus

  Oled 18-30 aastane? Tahaksid näha maailma ja teha midagi huvitavat? Tahaksid aidata inimesi, kes vajavad abi või osaleda looduskaitse projektides?

  Registreeru osalema vabatahtlikuna Euroopa solidaarsuskorpuses: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_et

 • Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Euroopa 315 miljardi eurone investeerimiskava

  Kava eesmärk on luua erasektori kaasamise ja innovatsiooni toetamise abil uusi töökohti, arendada taristut ning toetada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Eestis juurutab kava SA Kredex. #InvestEU

 • President Jean-Claude Junckeri kõne olukorrast Euroopa Liidus

  Kolmapäeval, 13. septembril 2017 peab Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa Parlamendis iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus.

  President Juncker teeb kokkuvõtte aasta jooksul saavutatust ning esitab prioriteedid eelolevaks aastaks. Samuti räägib ta sellest, kuidas kavatseb komisjon tegeleda kõige pakilisemate probleemidega, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab.

  Kõnele järgneb parlamendi täiskogu arutelu.

 • Euroopa Komisjon 2014-2019

  Euroopa Komisjon 2014-2019

  01. novembril 2014 alustas tööd uus, Jean-Claude Juncker'i juhitav Euroopa Komisjon. Käesolevalt lehelt leiad teavet Euroopa Komisjoni liikmete ja nende töövaldkondade kohta.

Uudised
Teatis Brexiti ettevalmistamise kohta
19/07/2018

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles kirjeldatakse käimasolevat tööd, et olla valmis Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kõigiks võimalikeks lõpptulemusteks.

Euroopa investeerimiskava
18/07/2018

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupp on täitnud lubaduse tuua Euroopa investeerimiskava ehk nn Junckeri kava alusel majandusse 315 miljardi euro väärtuses lisainvesteeringuid. Euroopa Liidu eelarvegarantii ja EIP grupi omavahenditega tagatuna on heaks kiidetud 898 tehingut, mis peaksid 28 liikmesriigis kaasama investeeringuid mahus 335 miljardit eurot.

majanduskasv
12/07/2018

Euroopa Komisjoni suvise majandusprognoosi kohaselt peaks 2018. ja 2019. aastal nii ELis kui ka euroalal jätkuma jõuline kasv, olles sel aastal 2,1% ja järgmisel 2%. Eesti hoogne majanduskasv, mis 2017. aastal küündis koguni 4,9%-ni, aeglustus 2018. aasta esimeses kvartalis oodatust kiiremini. Selle peamine põhjus oli investeeringute ja ekspordi kasvu pidurdumine. 2018. aastal peaks Eesti SKP reaalkasv olema 3,5% ning 2019. aastal sisenõudluse vähenemise ja välismajanduskeskkonna väljavaadete halvenemise tõttu aeglustuma 2,7%-ni.