Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Koroonaviiruse ülemaailmne tõkestamine

  Koroonaviiruse ülemaailmne tõkestamine

  Globaalne koronaviiruse pandeemia nõuab globaalset reageerimist. Euroopa Liit ja tema partnerid võõrustavad esmaspäeval, 4. mail 2020 algavat rahvusvahelist veebikonverentsi, mille eesmärk on koguda globaalse koostöö käivitamiseks 7,5 miljardit eurot.

  #UnitedAgainstCoronavirus

 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

 • covid19_erilehekulg

  COVID-19 ja väärinfo

  Tervisevaldkonnas levib palju valeteavet ja väärinfot, sealhulgas COVID-19 kohta. On oluline, et kasutaksite COVID-19 puhangu kohta ajakohastatud teabe saamiseks ainult usaldusväärseid allikaid.

  Kontrolli fakte ja vaata spetsiaalset koroonaviiruse teemalist väärinfo veebilehte: https://europa.eu/!xX89Bh

  #COVID19

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

 • Brexit_lipp

  Brexit

  Brexit on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, mida soovisid Ühendkuningriigi kodanikud 2016.a. juunis toimunud referendumil. Brexit toimus 31. jaanuaril 2020 ja alates 01. veebruar 2020 ei kuulu Ühendkuningriik enam Euroopa Liitu. 

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

Uudised

/estonia/file/vesiniku-tankla_etvesiniku tankla

Kadri Simson vesiniku tanklas Saksamaal.
© Euroopa Liit / Kadri Simson vesiniku tanklas Saksamaal.

Selleks et Euroopa muutuks 2050. aastaks kliimaneutraalseks, tuleb muuta energiasüsteemi, mille arvele langeb 75 % ELi kasvuhoonegaaside heitest. Täna vastu võetud ELi energiasüsteemide lõimimise strateegia ja vesinikustrateegia panevad aluse tõhusamale ja paremini ühendatud energiasektorile. Lisaks loob komisjon Euroopa saastevaba vesiniku liidu.

/estonia/file/euromajandusjpg_eteuro_majandus.jpg

euro_majandus
© Euroopa Liit

Koroonaviiruse pandeemia tõttu tabab ELi majandust sel aastal sügav majanduslangus hoolimata sellest, et nii ELi kui ka riikide tasandil on võetud ulatuslikke meetmeid. Liikumispiiranguid kaotatakse aeglasemalt, kui kevadises prognoosis oletatud, ning seega on ka piirangute mõju 2020. aasta majandustegevusele prognoositust märgatavam ja pikaajalisem.

/estonia/file/kaart_etkaart

kaart
copyright Euroopa Liit

Täna avaldas komisjon 2020. aasta ühtse turu tulemustabeli, mis näitab, et hoolimata mõnes valdkonnas toimunud edasiminekust, peavad liikmesriigid ühtse turu nõuetekohaseks toimimiseks rohkem pingutama. Koroonaviiruse kriis näitas, kui tähtis on hästi toimiv ühtne turg kaupade vabaks liikumiseks ning ELi majanduse kiireks taastamiseks. Selle aasta tulemustabelit saab vaadata veebis. Tulemustabel kinnitab veel kord, kui tähtis on pöörata tähelepanu ühtse turu normide rakendamisele ja täitmise tagamisele, nagu on visandatud komisjoni 2020. aasta märtsis vastu võetud ühtse turu rakendamise tegevuskavas. Eelkõige eeldab ühtse turu täielik toimimine, et komisjon ja liikmesriigid tegutseksid partneritena. Koostöö edendamiseks loodi hiljuti ühtse turu rakkerühm.

Üritused

/estonia/file/saaremae1jpg_etsaaremae_1.jpg

Karl Robert Saaremäe
copyright: erakogu

Muinas- ja rahvajutud on oluline rahvuskultuuri osa ja rahvuse väärtuste kandja. Tänavuse Euroopa päeva eel jutustame Euroopa lugu just läbi erinevate muinasjuttude, et Euroopa kultuuri ja ajalugu kõigile lähemale tuua. Alates 29. aprillist kuni 8. maini loeb näitleja Karl Robert Saaremäe Instagramis ette iga päev kell 13 ühe Euroopa Liidu liikmesriigi muinasjutu. Muinasjutte saab nautida @karlrobert.saaremae ja @euroopakomisjon lehel. Mõnusat kuulamist pere seltsis!

Kuupäev: 
29/04/2020 - 31/08/2020