Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
 • reisiinfo

  Reisimine koroonaviiruse pandeemia ajal

  COVID-19 pandeemia on toonud ELis kaasa mitmeid piiranguid. Selleks et kodanikele rohkem selgust luua, leppisid liikmesriigid kokku, et parandavad oma tegevuse koordineerimist.

  Kogu teave ELis reisimise kohta on kättesaadav platvormil „Re-open EU“, mis on kooskõlas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse poolt iganädalaselt avaldatavale ühtsele kaardile. Samuti on põhjalik info reisimise kohta leitav Välisministeeriumi kodulehelt.

   

 • mff2

  ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

  Komisjon tegi ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uus rahastu aitab leevendada koroonaviiruse põhjustatud majandusmõjusid ning toetab pikaajalisi investeeringuid rohe- ja digipöördesse. Kava on osa ELi uuest pikaajalisest eelarvest aastateks 2021-2027, seega uus ettepanek suurendab ELi eelarvevahendeid majanduse taaskäivitamiseks kokku 1,85 triljoni euroni järgmise 7 aasta jooksul.

 • Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe

  Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembris tutvustatud visioon sellest, kuidas leevendada kliimamuutusi, kasutada tõhusamalt olemasolevaid ressursse, pöörata tagasi elurikkuse kadu ja muuta majandus keskkonnasäästlikumaks.

  Vaata rohkem infot siit.

 • Brexit_lipp

  Brexit

  Brexit on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, mida soovisid Ühendkuningriigi kodanikud 2016.a. juunis toimunud referendumil. Brexit toimus 31. jaanuaril 2020 ja alates 01. veebruar 2020 ei kuulu Ühendkuningriik enam Euroopa Liitu. 

  Brexiti info                        

  #Brexit

   

 • Koroona viirus

  Koroonaviirus COVID-19

  Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus.

  Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 levikut: https://europa.eu/!RV73gX  

Uudised

/estonia/file/lind_etlind

lind
© Euroopa Liit

Kaitsealuste elupaikade ja liikide arv üha väheneb. Peamiselt on põhjuseks intensiivne põllumajandustegevus, linnastumine, jätkusuutmatu metsamajandus ja magevee-elupaikade muutumine. Elupaiku mõjutavad õhu-, vee- ja pinnasesaaste, aga ka kliimamuutused ning loomade liigkasutamine, mis on tingitud maa ebaseaduslikust ülestöötamisest ning lubamatust jahipidamisest ja kalapüügist. Kui probleemi eirata, on vältimatult tulemuseks elurikkuse ja selle pakutavate elutähtsate teenuste pidev nõrgenemine, mis seab ohtu inimeste tervise ja heaolu.

/estonia/file/vaktsiin_etvaktsiin_

vaktsiin_
© Euroopa Liit

Komisjon tutvustas täna enne ELi juhtide kohtumist peamisi elemente, mida liikmesriigid peavad oma COVID-19 vaktsineerimisstrateegiates arvesse võtma.

/estonia/file/maja_etmaja

maja
© Euroopa Liit

Euroopa Komisjon avaldas täna renoveerimislaine strateegia hoonete energiatõhususe parandamiseks. Komisjoni eesmärk on järgmise kümne aasta jooksul renoveerimismäärasid vähemalt kahekordistada ning tagada, et renoveerimine suurendaks hoonete energia- ja ressursitõhusust. See parandab hoonete elanike ja kasutajate elukvaliteeti, vähendab Euroopa kasvuhoonegaaside heidet, soosib digiteerimist ning suurendab materjalide korduskasutamist ja ringlussevõttu. 2030. aastaks võiks renoveerida 35 miljonit hoonet ja luua ehitussektoris veel kuni 160 000 rohelist töökohta.

Üritused

/estonia/file/noor-neiu-lipuga_etnoor neiu lipuga

noor neiu lipuga
© Euroopa Liit

Euroopa Liit ei ole kusagil kaugel Brüsselis, vaid iga kool, iga küla ja igaüks meist on osa Euroopast. „Minu Euroopa“ kampaania raames jagame kogukondadele, koolidele ja külakeskustele tasuta Euroopa Liidu mastilippe.

Kuupäev: 
01/09/2020 - 31/12/2020