Navigation path

Hírek az ESZA-ról

ESZA: a sikert biztosító intézkedések a 2014−2020 közötti időszakban

05/02/2014

A február 6-án és 7-én Brüsszelben megrendezendő ESZA indító konferencia azt vizsgálja majd, hogy az új befektetési prioritások értelmében milyen szakpolitikákat lehetne és kellene támogatnia az ESZA-nak, illetve milyen új módokon lehetne felhasználni az ESZA-t.

Az esemény célja, hogy előmozdítsa a tagállamok számára az ESZA keretében a 2014−2020 közötti időszakban rendelkezésre álló több mint 80 milliárd euró eredményes és hatékony felhasználását. Ebben a tekintetben a Bizottság segíti a tagállamokat az ESZA igénybe vételének egyszerűsítésében, hogy még inkább az eredményekre lehessen összpontosítani, és támogatni lehessen a forráshoz jutást, különösen a kisebb kedvezményezettek esetében.

A konferencia azt vizsgálja, hogy miként tudná az ESZA leginkább támogatni az ország-specifikus ajánlásokban és a Bizottság szolgálatainak tárgyalási álláspontjaiban meghatározott prioritások elérését, segítve ez által a tagállamokat a Europe 2020 foglalkoztatással és a szegénység visszaszorításával kapcsolatos célkitűzéseik megvalósításában.

Ugyancsak sor kerül majd a partnerségről szóló, közelmúltban elfogadott európai magatartási kódex megvitatására. Ez a fontos innováció segít tovább fokozni az ESZA hatását azzal, hogy megerősíti a partnerek (regionális, helyi, városi és más hatóságok, szakszervezetek, munkáltatók vagy nem kormányzati szervezetek) szerepét a projektek tervezése, végrehajtása, figyelemmel kísérése és értékelése során.

Minimális részesedés

Az ESZA alapvető szerepet játszik az európai munkaerő és az európai gazdaság versenyképességének erősítésében. Az ESZA évente több mint 15 millió embernek nyújt segítséget készségeik fejlesztése, a munkaerőpiacba történő integrálódásuk megkönnyítése, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem, valamint a közigazgatás hatékonyságának javítása révén. Ezért a kohéziós politika történetében első ízben minimális részesedést határoztak meg az ESZA számára. A 2014−2020 közötti időszakban az ESZA juttatásai a kohéziós politika költségvetésének legalább 23,1%-át teszik majd ki. Ez hatékonyan zárja le azt a 25 éves időszakot, amely alatt az ESZA részesedése fokozatosan csökkent.

Ez a részesedés egy kötelező minimumot jelent. A tényleges részesedést azoknak a konkrét kihívásoknak a fényében állapítják majd meg, amelyekkel egy adott ország a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, az oktatás és a kormányzás területén szembesül. Az ESZA-nak a 2014−2020 közötti időszakban ténylegesen juttatott összegek a Bizottság és az egyes országok közötti partnerségi megállapodások megkötését követően válnak majd ismertté.

Minimális ESZA részesedések országonként

Ország Minimális részesedés (%) Minimális ESZA juttatás
(euróban, folyó árakon)
BE 52,0% 1 028 719 649
BG 28,7% 1 460 627 776
CZ 22,1% 3 396 923 124
DK 50,0% 163 252 509
DE 36,8% 6 723 160 961
EE 18,0% 443 022 913
IE 51,7% 491 999 478
EL 28,1% 3 335 044 542
ES 27,7% 7 478 571 457
FR 41,7% 6 026 907 278
HR 24,6% 1 436 033 035
IT 26,5% 8 246 466 857
CY 30,7% 129 488 887
LV 20,7% 629 240 231
LT 24,2% 1 120 144 401
LU 50,7% 20 056 223
HU 24,0% 3 712 540 948
MT 21,6% 105 893 448
NL 50,0% 507 318 228
AT 43,5% 425 582 003
PL 24,0% 12 817 448 274
PT 38,5% 7 053 210 773
RO 30,8% 4 774 035 918
SI 29,3% 617 444 136
SK 20,9% 1 991 329 107
FI 39,5% 515 260 355
SE 42,5% 730 722 851
UK 45,9% 4 942 593 693
EU28   80 323 039 055

Kitüntetett figyelem az ifjúsági munkanélküliség és a társadalmi befogadás iránt

Ezenfelül a fiatalok célzott támogatása érdekében az ESZA − legalább 3,2 milliárd eurót biztosítva − összesen 6,4 milliárd euróra tölti fel az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés költségvetését (folyó árakon). Ez a kezdeményezés kizárólag a 25%-nál magasabb ifjúsági munkanélküliségi aránnyal sújtott régiók nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiataljainak nyújt támogatást. Az ESZA és az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés ott nyújt támogatást, ahol a kihívások a legégetőbbek, segítve a tagállamokat az Ifjúsági Garancia végrehajtására vonatkozó tervük megvalósításában.

Minden egyes országban az ESZA támogatások legalább 20%-át a társadalmi befogadás segítéséhez rendelik hozzá. Ez támogatja majd a nehézségekkel küzdő és a hátrányos csoportokból származó embereket abban, hogy készségekre és állásra tegyenek szert, és ugyanolyan lehetőségeket kapjanak a munkaerőpiacba történő integrálódásra, mint mások. Ilyen módon az ESZA jelentősen hozzájárul azon uniós célkitűzéshez, amelynek célja a szegény sorban élő emberek számának csökkentése.

Fókuszban az eredmények

A 2014−2020 közötti időszakban a forrásoknak az eredmények elérése érdekében történő koncentrálása alapvető fontosságú szempont. Az ESZA által finanszírozott beavatkozások korlátozott számú prioritásra fognak összpontosítani annak érdekében, hogy a jelentős mértékű finanszírozás valódi hatást érhessen el.

Az egyes uniós országokkal kötendő partnerségi megállapodások elfogadása a küszöbön áll. Ezek a megállapodások az Alap eredményes és hatékony felhasználását biztosító stratégiákat, prioritásokat és intézkedéseket tartalmaznak, amelyek elősegítik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó uniós stratégiája megvalósulását. A megállapodások elfogadását követően kerül sor a működési programok kidolgozására, amelyek meghatározott célokat kijelölő prioritásokat határoznak meg és konkrét támogatásokat állapítanak meg az ESZA beavatkozások számára.