Navigation path

Boj proti socialni odrinjenosti

V Evropi so doma skupine ljudi, ki se redno srečujejo s hudo diskriminacijo in predsodki. Med njimi so skupnosti priseljencev, ki so koncentrirane v predmestnih območjih, ter tisti, ki si izberejo drugačen slog življenja, na primer člani potujočih skupnosti, in Romi. Poleg tega, da projekti ESS zagotavljajo priložnosti za izobraževanje in usposabljanje, pomagajo podirati številne ovire, s katerimi se spopadajo ti ljudje pri iskanju zaposlitve in vključevanju v vsakdanje življenje evropske družbe.

Romi so ena od največjih etničnih manjšin v EU. Po ocenah jih v različnih državah članicah živi 6 milijonov, pogosto v zelo težkih razmerah. Na številne različne načine so potisnjeni na rob družbe. Stopnja nepismenosti med njimi je visoka, stopnja izobrazbe pa izjemno nizka; včasih je vzrok za to dejstvo, da ni lokalnih šol ali da romskih otrok ne sprejemajo v šole. Poleg tega je stopnja osipa med mladimi Romi zelo visoka iz različnih zapletenih razlogov. Glede na to, da imajo Romi malo znanja in kvalifikacij ali pa so brez njih, in glede na zakoreninjene predsodke ne preseneča, da izjemno težko najdejo zaposlitev in socialne ter finančne ugodnosti, ki jih ta prinaša.

ESS lahko izboljša vključenost Romov s številnimi, pogosto inovativnimi projekti na področjih, kot so zdravstvene storitve, svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in usmerjanje za samozaposlene.

Istockphoto/15859142
  • Učitelji v šolah, ki jih obiskujejo romski otroci, so usposobljeni za obravnavanje posebnih težav, na katere lahko naletijo – včasih jim pomagajo posredniki in pomočniki iz lokalnih skupnosti.
  • V kampanjah se kot vzorniki promovirajo uspešni Romi, da bi povečali motivacijo mladih Romov za uspeh. Družine in celotne skupnosti si skupaj prizadevajo za izboljšanje učnega uspeha.
  • Univerze in ustanove za izobraževanje usposabljajo mlade Rome na področju zdravstva in socialne zaščite, kar lahko potem sami prenašajo v svojo skupnost in s tem pomagajo izboljšati življenjski standard.
  • Pozornost se posveča tudi razvijanju vloge romskih žena v njihovih skupnostih. Projekti ESS jih podpirajo pri ustanavljanju lastnih obrtnih podjetij – zagotavljajo jim usposabljanje in finančno podporo, ki jo potrebujejo. Na drugih področjih pridobivajo priznana znanja in spretnosti za delo v zdravstvu, kar jim je v pomoč pri pridobitvi zaposlitve v zdravstvenem sektorju.

Romski iskalci zaposlitve po vsej Evropi sodelujejo v priložnostih za izobraževanje in usposabljanje, ki lahko izboljšajo njihove možnosti za zaposlitev in jim pomagajo, da se zaposlijo ali samozaposlijo. Dejavnosti ESS zajemajo tudi boj proti zaposlovanju Romov na „sivem trgu“, kjer pogosto ni poskrbljeno za zdravstveno in socialno varstvo.