Navigation path

Combaterea marginalizării

În Europa locuiesc grupuri de persoane care se confruntă în mod regulat cu discriminări și prejudecăți grave. Printre acestea se pot număra comunitățile de imigranți concentrate în zonele suburbane, persoanele care aleg un alt stil de viață, cum ar fi nomazii, și romii. Oferind oportunități de educație și formare, proiectele FSE contribuie totodată la eliminarea multiplelor bariere cu care se confruntă aceste grupuri în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a face parte din societatea europeană cotidiană.

Romii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorități etnice din UE. Se estimează că există 6 milioane de romi care locuiesc în diferite state membre, adesea în condiții grele de viață. Aceștia se confruntă cu numeroase forme diferite de marginalizare. Analfabetismul atinge cote ridicate, iar nivelul de studii este extrem de scăzut; uneori, cauza este absența școlilor locale sau neacceptarea copiilor romi în școli. În plus, se înregistrează cote de abandon școlar  foarte ridicate în rândul tinerilor romi, dintr-o varietate complexă de motive. Dacă luăm în calcul insuficiența sau chiar absența competențelor și a calificărilor, la care se adaugă prejudecățile încetățenite, nu este de mirare că romilor le este foarte dificil să obțină un loc de muncă și să se bucure de avantajele sociale și financiare care decurg din angajare.

FSE poate îmbunătăți integrarea romilor printr-o varietate bogată de proiecte, adesea inovatoare, în domenii precum serviciile de sănătate , consiliere, educație, formare profesională și îndrumare pentru liber-profesioniști.

Istockphoto/15859142
  • Cadrele didactice din școlile unde există copii romi sunt învățate să facă față problemelor particulare cu care se pot confrunta – uneori cu ajutorul unor mediatori și asistenți recrutați din rândul comunităților locale.
  • Exemplele unor romi de succes sunt promovate în rândul tinerilor romi prin campanii menite să le sporească motivația de a reuși. Familiile și comunitățile întregi sunt implicate în efortul de îmbunătățire a rezultatelor școlare.
  • Universitățile și instituțiile de formare ajută tinerii romi să dobândească abilități medicale și de protecție socială, pe care aceștia le pot folosi în comunitățile lor pentru a contribui la creșterea standardelor de viață.
  • Un alt aspect vizat este dezvoltarea rolului femeilor rome în comunitățile lor. Proiectele FSE le susțin să își înființeze propriile întreprinderi de artizanat – oferindu-le formarea profesională și sprijinul financiar de care au nevoie. Alteori, ele dobândesc competențe recunoscute în domeniul sănătății, pentru a putea obține locuri de muncă în acest sector.

În întreaga Europă, persoanele rome aflate în căutarea unui loc de muncă participă la oportunități de educație și formare care le pot spori perspectivele profesionale și le pot ajuta să obțină un loc de muncă sau să demareze o activitate independentă. De asemenea, activitățile FSE combat angajarea romilor pe „piața gri”, unde asigurările sociale și de sănătate sunt adesea absente.