Navigation path

Uitsluiting bestrijden

Europa huisvest groepen mensen die geregeld te maken hebben met ernstige discriminatie en vooroordelen. Het kan gaan om immigrantengemeenschappen in de stedelijke buitenwijken, om mensen die kiezen voor een andere levensstijl, zoals rondtrekkende reizigers, en om de Roma. ESF-projecten bieden onderwijs en opleidingsmogelijkheden, maar helpen ook bij het slechten van de vele barrières bij het zoeken naar werk en bij het onderdeel uitmaken van de alledaagse Europese samenleving.

De Roma zijn een van de grootste etnische minderheden in de EU. Er wonen naar schatting 6 miljoen Roma in verschillende lidstaten, vaak in bijzonder moeilijke omstandigheden. Ze worden op veel verschillende manieren uitgesloten. Het percentage analfabeten is hoog en de scholing extreem laag, soms omdat er geen plaatselijke scholen zijn, soms ook omdat Roma-kinderen niet worden toegelaten tot de scholen. Daarnaast is het percentage vroegtijdige schoolverlaters onder jonge Roma erg hoog door een complexe verscheidenheid aan redenen. Omdat ze weinig of geen vaardigheden en kwalificaties hebben en zich geconfronteerd zien met ingesleten vooroordelen is het niet verwonderlijk dat Roma het buitengewoon moeilijk hebben om werk te vinden en de sociale en financiële voordelen die werk met zich meebrengt te ervaren.

Het ESF kan de integratie van de Roma verbeteren met een breed scala aan vaak innovatieve projecten op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, counseling, onderwijs, opleiding, en begeleiding voor zelfstandigen.

Istockphoto/15859142
  • Docenten op scholen met Roma-kinderen krijgen een cursus zodat ze leren omgaan met de specifieke problemen die ze tegenkomen. Hierbij worden ze soms geholpen door bemiddelaars en hulpverleners uit de lokale gemeenschap.
  • Jonge Roma maken via campagnes kennis met Roma-rolmodellen zodat ze meer motivatie krijgen om te slagen. Families en hele gemeenschappen worden betrokken bij de inspanningen om de schoolprestaties te verbeteren.
  • Universiteiten en opleidingsinstellingen leren jonge Roma vaardigheden met betrekking tot medische en sociale bescherming die ze in hun gemeenschap kunnen gebruiken om de levensstandaard te verhogen.
  • Het ontwikkelen van de rol die Roma-vrouwen in hun gemeenschap spelen is een ander speerpunt. ESF-projecten bieden hen met de benodigde opleiding en financiële steun de mogelijkheid hun eigen kunstnijverheidsonderneming op te zetten. Elders verwerven de vrouwen erkende zorgvaardigheden, zodat ze in de gezondheidszorg kunnen gaan werken.

In heel Europa nemen werkzoekende Roma deel aan onderwijs- en opleidingstrajecten die hun kansen op werk kunnen verbeteren en hen de mogelijkheid bieden te gaan werken of zelfstandig ondernemer te worden. ESF-activiteiten bestrijden ook tewerkstelling van Roma in de ‘grijze markt’ waar medische en sociale bescherming vaak ontbreekt.