Navigation path

A marginalizálódás elleni küzdelem

Európa olyan embercsoportoknak ad otthont, akik rendszeresen súlyos megkülönböztetéssel és előítélettel találkoznak. Ide tartozhatnak a külvárosi körzetekben koncentrálódó, bevándorló közösségek, az eltérő életmódot választók – mint például a vándor utazók –, valamint a romák. Az ESZA-projektek azonkívül, hogy oktatási és képzési lehetőségeket kínálnak, hozzájárulnak azon többszörös akadályok lebontásához, amelyek e csoportok előtt tornyosulnak, amikor munkát akarnak vállalni és részt akarnak venni az európai társadalom mindennapi életében.

A romák alkotják az egyik legnagyobb etnikai kisebbséget az EU-ban. A becslések szerint 6 millió roma él a különböző tagállamokban, gyakran nagyon nehéz körülmények között. Sokféle módon marginalizálódnak. Nagymértékű körükben az analfabetizmus, és rendkívül alacsony az iskolázottsági szint: vagy azért, mert nincsen az adott településen iskola, vagy azért, mert nem veszik fel az iskolákba a roma gyerekeket. Ezenkívül a roma fiatalok körében számos ok miatt rendkívül magas az iskolai lemorzsolódás aránya . Nem meglepő, hogy az alacsony szintű, illetve semmilyen szakértelemmel vagy képesítéssel nem rendelkező, illetve a megrögzött előítélettől sújtott roma emberek rendkívül nehezen találnak munkát és élvezik a foglalkoztatással együtt járó szociális és pénzügyi előnyöket.

Az ESZA számos különféle, gyakran innovatív projekt révén javíthatja a romák integrációját, amelyek olyan területeken segítik a roma közösségeket, mint az egészségügyi szolgálatok, tanácsadás, oktatás, képzés, valamint az egyéni vállalkozóknak nyújtott iránymutatás.

Istockphoto/15859142
  • A roma gyermekekkel is foglalkozó tanárok képzésben részesülnek, hogy kezelni tudják az esetlegesen felmerülő sajátos problémákat – néha a helyi közösségekből felvett mediátorok és segítők támogatásával.
  • A roma fiatalok siker iránti motiváltságának fokozása érdekében sikeres roma példaképeket állítanak eléjük. Családokat és egész közösségeket vonnak be az iskolai teljesítmény javítását célzó munkába.
  • Az egyetemek és képző intézmények egészségügyi és szociális védelmi ismereteket oktatnak a roma fiataloknak, amelyeket közösségeikbe visszatérve az életszínvonal emelésének elősegítésére hasznosíthatnak.
  • Másik kiemelt terület a roma nők közösségben betöltött szerepének fejlesztése. Az ESZA-projektek a szükséges képzés és pénzügyi támogatás biztosítása révén segítik őket saját kézműves vállalkozásaik létrehozásában. Más esetben elismert egészségügyi ismereteket szereznek, ami segíti az egészségügyi ágazatban való elhelyezkedésüket.

A roma álláskeresők Európa-szerte élnek olyan oktatási és képzési lehetőségekkel, amelyek javíthatják munkaerőpiaci kilátásaikat, munkába állási esélyeiket, vagy elindíthatják őket az önfoglalkoztatás útján. Az ESZA tevékenységei ugyanakkor fellépnek a romák „szürke gazdaságbanˮ való foglalkoztatása ellen, mivel ott gyakran hiányzik az egészségügyi ellátás és a szociális védelem.