Navigation path

Borba protiv marginalizacije

Europa je dom skupinama ljudi koji se redovito suočavaju s ozbiljnom diskriminacijom i predrasudama. To mogu biti imigrantske zajednice koncentrirane u predgrađima, skupine koje su odabrale drukčiji životni stil, poput nomada, ili Romi. Uz pružanje mogućnosti obrazovanja i obučavanja, projekti ESF-a pomažu u rušenju višestrukih barijera s kojima se suočavaju pri zapošljavanju i uključivanju u svakodnevnicu europskog društva.

Romi su jedna od najvećih nacionalnih manjina u EU. Procjena je da 6 milijuna pripadnika te zajednice živi u različitim državama članicama, često u vrlo teškim uvjetima. Marginalizirani su na mnoge načine. Stopa nepismenosti je visoka, a pohađanje obrazovnih ustanova vrlo nisko; ponekad se to događa jer nema lokalnih škola ili zbog toga što se romska djeca ne primaju u škole. Osim toga, među mladim Romima vrlo je visok broj onih koji rano napuštaju školovanje zbog mnogo vrlo složenih razloga. Budući da imaju malo ili nikakve vještine i kvalifikacije te su suočeni s ukorijenjenim predrasudama, ne iznenađuje da se Romi iznimno teško zapošljavaju i uživaju socijalne i financijske pogodnosti koje donosi zapošljavanje.

ESF može poboljšati uključivanje Roma putem široke lepeze često inovativnih projekata na područjima poput zdravstvenih usluga, savjetovanja, obrazovanja, obučavanja i usmjeravanja samozaposlenih osoba.

Istockphoto/15859142
  • Nastavnici u školama s romskom djecom obučavaju se za rješavanje posebnih problema s kojima se mogu susresti, a pri tome im ponekad pomažu posrednici i asistenti iz lokalnih zajednica.
  • Uspješni romski uzori predstavljaju se mladim Romima u kampanjama kako bi se povećala njihova motivacija za uspjehom. Obitelji i cijele zajednice angažiraju se u naporima da se poboljšaju školski rezultati.
  • Sveučilišta i obrazovne ustanove mlade Rome podučavaju vještinama na području zdravstvene i društvene zaštite s kojima se oni vraćaju u svoje zajednice kako bi pomogli poboljšati životni standard.
  • Još jednu točku težišta predstavlja razvoj uloge romskih žena u zajednicama. Projekti ESF-a pružaju im podršku u osnivanju vlastitih domaćih obrta osiguravanjem obučavanja i potrebne financijske potpore. Drugdje se obučavaju za ovlaštene zdravstvene djelatnike, što im pomaže u pronalaženju poslova u zdravstvenom sektoru.

Diljem Europe Romi koji traže zaposlenje sudjeluju u mogućnostima obrazovanja i obučavanja kojima mogu poboljšati svoje šanse za pronalazak zaposlenja ili samozapošljavanja. Aktivnosti ESF-a sudjeluju u borbi protiv zapošljavanja Roma na „sivom tržištu” gdje često nema zdravstvenog i socijalnog osiguranja.