Navigation path

Prese un plašsaziņas līdzekļi

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem

Mēs priecājamies par visiem jautājumiem no TV, radio, drukātajiem un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļiem.

Lūdzam sazināties ar Komisijas preses dienests.

Par jautājumiem saistībā ar ESF varat sazināties ar attiecīgajām valsts iestādēm

Lejupielādēt informāciju plašsaziņas līdzekļiem

Resursi

Informācija par ESF: