Navigation path

Видео материали и снимки

За ЕСФ

Изберете от серия видео материали, които разказват за дейността на ЕСФ. Те обясняват защо съществува ЕСФ, посочват предизвикателствата, пред които е изправен, и решенията, които предлага. Има и информация за историята на ЕСФ, която показва как той се е развил, за да се превърне в един от основните инструменти на ЕС за подкрепа на заетостта, квалификацията и обучението през целия живот.

Индивидуални истории

 Успехът на ЕСФ представлява сбор от хиляди лични истории на успеха от целия ЕС. Тези истории разказват как отделни европейци са получили помощ, за да подобрят уменията си, да си намерят работа и да променят живота си към по-добро. Серията от видео материали разказва някои от тези истории, а взети заедно те илюстрират голямото разнообразие от дейности на ЕСФ.

ЕСФ във вашата страна

 Проектите по линия на ЕСФ се планират и реализират там, където има нужда от тях — в страните и регионите от ЕС. Изберете страна, за да видите примери за това как ЕСФ помага на своите граждани да придобият уменията и обучението, които са им необходими, за да работят.