Navigation path

Operativa program

European Social Fund

I de operativa programmen (OP) delas de överbryggande strategiska målen i partnerskapsavtalet upp i prioriterade investeringar, särskilda mål och vidare i konkreta åtgärder.

De operativa programmen 2014-2020 kan avse en fond eller flera fonder. De kan omfatta hela medlemsstater och/eller regioner. De möjliggör urval, genomförande, övervakning och utvärdering av enskilda projekt i enlighet med de prioriteringar och mål som har fastställts i avtalen mellan kommissionen och de nationella eller regionala förvaltningsmyndigheterna.