Navigation path

Operativni programi

European Social Fund

Operativni programi (OP) delijo splošne strateške cilje, ki so opredeljeni v Sporazumu o partnerstvu, na naložbene prednostne naloge, posebne cilje in nadalje v konkretne ukrepe.

V obdobju 2014–2020 so OP lahko povezani s točno določenim skladom ali z več skladi. Pokrivajo lahko celotne države EU in/ali regije. OP omogočajo izbiranje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje posameznih projektov glede na prednostne naloge in cilje, o katerih se dogovorijo Komisija in nacionalni ali regionalni organi upravljanja.