Navigation path

Programe operaționale

European Social Fund

Programele operaționale (PO) împart obiectivele strategice globale convenite în acordul de parteneriat în priorități de investiții, în obiective specifice și apoi în acțiuni concrete.

În perioada 2014-2020, programele operaționale pot fi specifice unui anumit fond sau pot avea un caracter multifond. Acestea pot să acopere state membre și/sau regiuni întregi. PO permit alegerea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea proiectelor individuale în conformitate cu prioritățile și obiectivele convenite între Comisie și autoritățile naționale sau regionale de management.