Navigation path

Programmi operattivi

European Social Fund

Il-Programmi Operattivi (OP) jikklassifikaw l-objettivi strateġiċi ġenerali miftehma fil-Ftehim ta' Sħubija fi prijoritajiet ta' investiment, f'objettivi speċifiċi u saħansitra f'azzjonijiet konkreti.

Fl-2014-2020, l-OP jistgħu jkunu speċifiċi għal fond jew għal aktar minn fond wieħed. Jistgħu jkopru l-Istati Membri kollha u/jew reġjuni. OP jippermettu l-għażla, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-proġetti individwali skont il-prijoritajiet u l-miri mitfehma bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali jew reġjonali.