Navigation path

Operativni programi

European Social Fund

Operativni programi (OP) dijele sveobuhvatne strateške ciljeve dogovorene Sporazumom o partnerstvu u investicijske prioritete, specifične ciljeve i dalje u konkretne akcije.

U razdoblju 2014. - 2020. OP-i mogu biti specifični za određeni fond ili za više fondova. Mogu obuhvaćati cijele države članice i/ili regije. OP-i omogućavaju odabir, provedbu, praćenje i vrednovanje pojedinačnih projekata u skladu s prioritetima i ciljevima dogovorenim između Komisije i nacionalnih i regionalnih upravljačkih tijela.