Navigation path

Toimenpideohjelmat

European Social Fund

Kumppanuussopimuksissa sovitut yleiset strategiset tavoitteet jaetaan toimenpideohjelmissa investointiprioriteeteiksi, erityistavoitteiksi ja edelleen konkreettisiksi toimiksi.

Vuosien 2014–2020 toimenpideohjelmat voidaan rahoittaa yhdestä tai useasta rahastosta. Ne voivat kattaa kokonaisia jäsenvaltioita ja/tai alueita. Toimenpideohjelmat mahdollistavat yksittäisten hankkeiden valinnan, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin komission ja kansallisten tai alueellisten hallintoviranomaisten välillä sovittujen prioriteettien ja tavoitteiden mukaisesti.