Navigation path

Τα επιχειρησιακά προγράμματα

European Social Fund

Τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) μεταφράζουν τους κορυφαίους στρατηγικούς στόχους που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης σε επενδυτικές προτεραιότητες, ειδικούς στόχους και, στη συνέχεια, σε συγκεκριμένες δράσεις.

Τα ΕΠ της περιόδου 2014-2020 μπορούν να χρηματοδοτούνται από ένα ή περισσότερα ταμεία. Μπορούν να καλύπτουν ολόκληρα κράτη μέλη ή/και ορισμένες περιφέρειες. Τα ΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης επί μέρους έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών ή περιφερειακών διαχειριστικών αρχών.