Navigation path

Operationelle programmer

European Social Fund

Operationelle programmer (OP) udspecificerer de overordnede strategiske mål, der er aftalt i partnerskabsaftalen, i investeringsprioriteter, specifikke målsætninger og yderligere i konkrete handlinger.

I 2014-2020 kan OP'er være finansieret af en specifik fond eller af flere fonde. De kan dække hele EU-lande og/eller regioner. OP'er giver mulighed for at udvælge, gennemføre, overvåge og evaluere de enkelte projekter i forhold til de prioriteter og målsætninger, der er aftalt mellem Kommissionen og den nationale eller regionale administrerende myndighed.