Navigation path

Operačních programech

European Social Fund

Operační programy (OP) dělí zastřešující strategické cíle dohodnuté v rámci dohody o partnerství na investiční priority, konkrétní cíle a dále na konkrétní opatření a kroky.

V období 2014-2020 mohou být OP financovány z konkrétního fondu nebo hned z několika fondů zároveň. Mohou zahrnovat celé členské státy a/nebo regiony. OP umožňují výběr, provádění, sledování a vyhodnocování jednotlivých projektů podle priorit a cílů dohodnutých mezi Komisí a vnitrostátními nebo regionálními řídícími orgány.