Navigation path

Osobne priče

Uspjeh ESF-a je zbroj tisuća osobnih priča o uspjehu u cijelom EU-u. Te priče govore o tome kako su pojedinci u Europi primili pomoć za poboljšanje njihovih vještina, pronalazak posla i promjenu života na bolje.

Filtriraj ili