Navigation path

МОЯТА ИСТОРИЯ

Успехът на ЕСФ представлява сбор от хиляди лични истории на успеха от целия ЕС. Тези истории представят как отделни европейци са получили помощ, за да подобрят уменията си, да си намерят работа и да променят живота си към по-добро.

Филтър или