Navigation path

Boljše javne službe

Zmanjšanje regulativnih in upravnih bremen ter spodbujanje visokih standardov preglednosti, celovitosti in odgovornosti v javni upravi pomaga povečati produktivnost in okrepiti konkurenčnost.

V manj razvitih državah članicah in regijah imajo lahko javne službe, odgovorne za razvoj strategij, povezanih z zaposlovanjem, premalo zmogljivosti, da bi jih izvajale pravilno in stroškovno učinkovito. Zato projekti ESS pomagajo krepiti učinkovitost javne uprave pri izvajanju javnih služb v vseh sektorjih. Podpora je na voljo v okviru dveh prednostnih nalog:

  • Učinkovitejše institucije: krepitev kakovosti širokega izbora storitev, ki so na voljo državljanom, delavcem in iskalcem zaposlitve v njihovih mestih in regijah.
  • Partnerstva za napredek: pomoč javnim organom in zainteresiranim stranem, kot so nevladne organizacije, pri skupnem oblikovanju in izvajanju uspešnih programov.

Projekti ESS prinašajo izboljšave na številnih področjih: na primer v kakovosti javnih uslužbencev, ki morda potrebujejo boljše usposabljanje za zaledne storitve in stike s strankami; pri uvajanju informacijskih tehnologij, kjer lahko večja raba IT spodbuja učinkovitost in izmenjavo informacij; in v načinu pristopa organizacij k svojemu delu, ki bi bil morda boljši, če bi bil bolj temeljil na partnerstvu. Izvajanje pobud e-uprave je pomemben dejavnik teh izboljšav, saj naredi informacije dostopnejše državljanom in skrajša čas, ki ga potrebujejo za opravke pri lokalnih in nacionalnih organih. To je le nekaj primerov.

Istockphoto/15061436

Podpora ESS za boljše javne službe zajema posodabljanje institucij trga dela, kot so zavodi in službe za zaposlovanje, ter institucij v zdravstvenem in drugih sektorjih. Vključuje tudi podporo za boljše izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev in delavcev v javnem sektorju. Pomaga izboljšati upravljanje oblikovanja in izvajanja programov ter zagotavlja, da se upoštevajo vsa stališča. K sodelovanju in izboljšanju zmogljivosti spodbuja tudi organizacije delavcev in nevladne organizacije, ki so dejavne na področju zaposlovanja, zdravstvenega sektorja, izobraževanja, socialne vključenosti in enakih možnosti.