Navigation path

Servicii publice mai bune

Reducerea poverilor legislative și administrative și promovarea unor standarde ridicate de transparență, integritate și responsabilitate în administrația publică ajută la creșterea productivității și la consolidarea competitivității.

În statele membre și regiunile mai puțin dezvoltate, este posibil ca serviciile publice responsabile cu dezvoltarea și cu implementarea strategiilor privind ocuparea forței de muncă să nu posede capacitățile necesare pentru a realiza acest fapt în mod coerent și eficient din punct de vedere al costurilor. Din acest motiv, proiectele FSE contribuie la consolidarea eficienței administrației publice în ceea ce privește asigurarea serviciilor publice în toate sectoarele. Sprijinul este disponibil în cadrul a două priorități:

  • Instituții mai eficace: sporirea calității unei game largi de servicii disponibile cetățenilor, lucrătorilor și celor aflați în căutarea unui loc de muncă în orașul și regiunea în care locuiesc
  • Parteneriate pentru progres: susținerea colaborării dintre autoritățile publice și părțile interesate, cum ar fi ONG-urile, pentru conceperea și derularea unor programe reușite.

Proiectele FSE aduc îmbunătățiri în mai multe domenii: de exemplu, în ceea ce privește calitatea funcționarilor civili, care pot necesita o formare mai bună atât în activitățile administrative, cât și în cele de relații cu publicul; adoptarea tehnologiilor informației, acolo unde utilizarea sporită a acestora ar putea promova eficiența și partajarea informațiilor; și modul în care organizațiile își abordează activitatea, dacă aceasta ar putea avea de câștigat dintr-o abordare mai în spiritul unui parteneriat. Implementarea inițiativelor de e-guvernare este o caracteristică importantă a acestor îmbunătățiri, informațiile devenind astfel mai accesibile cetățenilor, iar aceștia putând interacționa mai rapid cu autoritățile locale și naționale. Acestea sunt doar câteva exemple.

Istockphoto/15061436

Sprijinul FSE pentru îmbunătățirea serviciilor publice include modernizarea instituțiilor pieței muncii, cum ar fi birourile și serviciile de ocupare a forței de muncă, precum și a instituțiilor din sectorul sănătății și a altora. De asemenea, se oferă sprijin pentru perfecționarea educației și a formării funcționarilor publici și a angajaților din sectorul public. FSE contribuie la realizarea unei mai bune gestionări a conceperii și a implementării programelor – asigurând posibilitatea de exprimare a tuturor punctelor de vedere. În plus, organizațiile sindicale și ONG-urile active în domeniul ocupării forței de muncă, în sectorul sănătății, în învățământ, în domeniul incluziunii sociale și al egalității de șanse sunt încurajate să participe și să își dezvolte capacitățile proprii.