Navigation path

Lepsze usługi publiczne

Ograniczenie obciążeń legislacyjnych i administracyjnych oraz promowanie wysokich standardów przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności w administracji publicznej ułatwia zwiększenie wydajności i poprawę konkurencyjności.

W mniej rozwiniętych państwach członkowskich i regionach brakuje możliwości realizowania we właściwy i opłacalny sposób usług publicznych związanych z rozwojem i wdrażaniem strategii zatrudnienia. Z tego powodu projekty EFS wspierają poprawę poziomu świadczenia usług publicznych przez administrację we wszystkich sektorach. Wsparcie obejmuje dwa priorytetowe cele:

  • Skuteczniejsze instytucje— poprawa jakości szerokiego zakresu usług dostępnych dla obywateli, pracowników i osób poszukujących pracy w odpowiednich miejscowościach, miastach i regionach.
  • Partnerstwa dla postępu — ułatwianie władzom publicznym i zainteresowanym stronom, takim jak organizacje pozarządowe, współpracy w zakresie projektowania i skutecznej realizacji różnych programów.

Projekty EFS oferują usprawnienia w różnych obszarach: umożliwiają poprawę jakości usług świadczonych przez urzędników zajmujących się pracą biurową i obsługą klientów, ułatwiają wdrożenie technologii informatycznych na potrzeby podniesienia wydajności i udostępniania informacji, a także pozwalają organizacjom skuteczniej prowadzić działalność dzięki podejściu w większym stopniu opartemu na partnerstwie. Ważnym elementem tych ulepszeń jest także wdrożenie inicjatyw związanych z e-administracją, ponieważ zwiększenie dostępu obywateli do informacji przyspiesza ich obsługę przez władze lokalne i krajowe. Są to tylko nieliczne przykłady.

Istockphoto/15061436

Wsparcie EFS na rzecz wyższej jakości usług publicznych obejmuje również modernizację instytucji działających na rynku pracy, takich jak biura i usługi zatrudnienia, oraz w sektorach służby zdrowia i innych. Europejski Fundusz Społeczny wspiera też edukację i szkolenia dla urzędników i pracowników sektora publicznego. Środki EFS ułatwiają zarządzanie projektowaniem i wdrożeniem programów z uwzględnieniem wszystkich punktów widzenia. Organizacje pracowników i pozarządowe zajmujące się zwiększaniem szans zatrudnienia, służbą zdrowia, oświatą, włączeniem społecznym i wyrównywaniem szans powinny uczestniczyć w tych projektach, aby zwiększyć własne możliwości.