Navigation path

Betere overheidsdiensten

Zowel het verminderen van regels en administratieve rompslomp als het stimuleren van meer transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur dragen bij tot meer productiviteit en een sterkere concurrentiepositie.

In minder ontwikkelde lidstaten en regio’s hebben de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van werkgelegenheidsstrategieën wellicht niet voldoende capaciteit om dat op de juiste en meest kostenefficiënte manier te doen. Om deze reden dragen ESF-projecten bij tot het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar bestuur bij de uitvoering van overheidsdiensten in alle sectoren. Er is steun beschikbaar op basis van twee prioriteiten:

  • Efficiëntere instellingen: de kwaliteit verbeteren van een breed scala aan diensten die beschikbaar zijn voor burgers, werknemers en werkzoekenden in hun steden en regio’s.
  • Samen voor vooruitgang: overheidsdiensten en belanghebbenden zoals ngo’s de mogelijkheid geven om samen te werken en zo succesvolle programma’s te ontwikkelen en leveren.

ESF-projecten bieden verbeteringen op een groot aantal gebieden, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van ambtenaren die wellicht beter opgeleid moeten worden om hun werk goed te doen, zowel in administratieve functies als in het klantencontact; op het gebied van de invoering van informatietechnologie waarbij meer gebruik van IT de efficiëntie en informatie-uitwisseling kan bevorderen en op het gebied van de manier waarop de organisaties hun werk benaderen waarbij een meer op partnerschappen gerichte benadering mogelijk veel voordelen kan bieden. Het invoeren van initiatieven op het gebied van e-besturen vormt een belangrijk onderdeel van deze verbeteringen, omdat de burgers makkelijker toegang hebben tot informatie en ze hun zaken met de lokale en nationale overheid vlotter kunnen afhandelen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Istockphoto/15061436

Onder ESF-steun om overheidsdiensten te verbeteren valt ook het moderniseren van arbeidsmarktinstellingen, zoals arbeidsbureaus en -diensten, en het moderniseren van instellingen in de gezondheidszorg. Betere opleidingen voor ambtenaren en werknemers in overheidsdienst kunnen ook op steun rekenen. Het ESF helpt het management van de ontwikkeling en uitvoering van programma’s te verbeteren en zorgt ervoor dat alle standpunten gehoord worden. En werknemersorganisaties en ngo's die zich bezighouden met werkgelegenheid, de gezondheidszorg, het onderwijs, sociale inclusie en gelijke kansen worden aangemoedigd om hieraan deel te nemen en hun eigen capaciteiten te verbeteren.