Navigation path

Jobb közszolgáltatások

A szabályozási és adminisztratív akadályok csökkentése, valamint az átláthatóság, az integritás és az elszámoltathatóság szigorú normáinak támogatása a közigazgatásban hozzájárul a termelékenység növeléséhez és a versenyképesség fokozásához.

A kevésbé fejlett tagállamokban és régiókban működő, foglalkoztatáshoz kapcsolódó stratégiák kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős állami szolgálatok nem biztos, hogy rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyek e feladatok helyes és költséghatékony elvégzését lehetővé tennék. Az ESZA-projektek ez oknál fogva hozzájárulnak ahhoz, hogy a közigazgatás valamennyi ágazatban hatékonyabban nyújtsa a közszolgáltatásokat. A támogatás két kiemelt területen vehető igénybe:

  • Hatékonyabb intézmények: a polgárok, munkavállalók és álláskeresők számára a saját településeiken és régióikban elérhető, széles skálán mozgó szolgáltatások színvonalának emelése.
  • A haladást szolgáló partnerségek: az állami hatóságok és érdekelt felek – például civil szervezetek – támogatása abban, hogy együttesen tervezzenek meg és hajtsanak végre sikeres programokat.

Az ESZA-projektek számos területen kínálnak előrelépést: például a közhivatalnokok munkájának színvonala tekintetében, akiknek esetleg jobb képzésre van szükségük mind az irodai háttérmunka, mind az ügyfelekkel való foglalkozás terén; az információs technológiák elfogadása terén, amennyiben az informatikai eszközök kiterjedtebb használata javíthatja a hatékonyságot és az információcserét; valamint a szervezetek saját munkájuk megközelítési módjának tekintetében, aminek kapcsán hasznos lehetne az inkább partnerségre törekvő szemléletmód érvényesítése. Az e-kormányzati kezdeményezések végrehajtása ezen előrelépések fontos része: az információkat elérhetőbbé teszi a polgárok számára, valamint felgyorsítja a helyi és országos hatóságokkal való kapcsolattartásukat. Ez csupán néhány példa.

Istockphoto/15061436

A közszolgáltatások javításához nyújtott ESZA-támogatás körébe tartozik az olyan munkaerőpiaci intézmények modernizálása, mint a munkaügyi hivatalok és szolgálatok, az egészségügyi intézmények és mások. A közhivatalnokok és az állami alkalmazottak jobb oktatását és képzését is támogatják. Az ESZA támogatja a programok kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos irányítás javítását, biztosítja, hogy valamennyi álláspont meghallgatásra találjon. A munkavállalói szervezeteket és a foglalkoztatással, egészségügyi ágazattal, oktatással, társadalmi integrációval és esélyegyenlőséggel foglalkozó civil szervezeteket részvételre és saját kapacitásaik javítására ösztönzik.