Navigation path

Kvalitetnije javne službe

Smanjenje zakonodavnih i administrativnih opterećenja te promicanje visokih standarda transparentnosti, integriteta i odgovornosti u javnoj administraciji pomaže povećati produktivnosti i ojačati konkurentnost.

U manje razvijenim državama članicama i regijama, javne službe odgovorne za razvoj strategija usmjerenih na zapošljavanje i njihovu implementaciju možda nemaju dovoljne kapacitete kojima bi taj zadatak obavile na pravi način i uz učinkovito upravljanje troškovima. Stoga projekti ESF-a pomažu u jačanju učinkovitosti javne administracije u cilju pružanja javnih usluga u svim sektorima. Podrška se pruža unutar dva prioritetna područja:

  • Učinkovitije institucije: promicanje kvalitete široke lepeze usluga dostupnih građanima, radnicima i osobama koje traže zaposlenje u njihovim mjestima, gradovima i regijama.
  • Partnerstva za napredak: pružanje pomoći javnim službama i dionicima poput nevladinih organizacija u osmišljavanju i implementaciji uspješnih programa.

Projekti ESF-a ude poboljšanja na mnogim područjima: primjerice u kvaliteti državnih službenika kojima je možda potrebno bolje osposobljavanje u uredskim poslovima, ali i na radnim mjestima na kojima su u direktnom kontaktu s klijentima; u prihvaćanju i primjeni informacijskih tehnologija gdje njihova češća uporaba može potaknuti učinkovitost i dijeljenje informacija; te načinu pristupa radu u organizacijama koje mogu imati koristi od partnerskog pristupa. Primjena inicijativa e-uprave važna je značajka tih poboljšanja kojima se informacije približavaju građanima pa se time i ubrzava njihova interakcija s lokalnim i nacionalnim institucijama. To je samo nekoliko primjera.

Istockphoto/15061436

Podrška ESF-a boljim javnim službama obuhvaća modernizaciju institucija tržišta rada poput ureda i službi za zapošljavanje, kao i zdravstvenih ustanova itd. Također se podržava bolja obrazovanost i osposobljenost javnih službenika i djelatnika u javnom sektoru. ESF pomaže poboljšati upravljanje osmišljavanjem i implementacijom programa te osigurava osluškivanje svih stajališta. Radničke i nevladine organizacije aktivne na području zapošljavanja, zdravstvenog sektora, obrazovanja, društvene uključenosti i jednakih mogućnosti potiču se na sudjelovanje i unaprjeđivanje vlastitih kapaciteta.