Navigation path

Bedre service fra det offentlige

Ved at begrænse de lovgivningsmæssige og administrative byrder og fremme en høj grad af gennemsigtighed, integritet og troværdighed i de offentlige forvaltninger kan man øge produktiviteten og styrke konkurrenceevnen.

I de mindre udviklede medlemsstater og regioner kan man i de offentlige serviceorganer, som står for udvikling af arbejdsmarkedsrelaterede strategier og implementeringen heraf, mangle kompetencerne til at udføre arbejdet omkostningseffektivt og bedst muligt. På den baggrund har ESF's projekter til formål at styrke effektiviteten i den offentlige forvaltning i levering af offentlige serviceydelser i alle sektorer. Støtten inddeles i to prioriteter:

ESF's projekter skaber forbedringer på en række områder, for eksempel ved at øge uddannelsesniveauet blandt embedsfolk inden for både administration og borgerkontakt, indførelse af informationsteknologi, hvor en øget it-anvendelse kan øge både effektivitet og informationsudveksling, og organisationernes samarbejde med de socioøkonomiske aktører, hvor en mere "partnerskabsorienteret" tilgang kan være udbytterig. Udbygning af e-forvaltning er et vigtigt element i forbedringerne ved at gøre information lettere tilgængelig for borgerne og gøre behandlingen hos lokale og nationale myndigheder hurtigere. Det er blot nogle eksempler.

Istockphoto/15061436

ESF's støtte til bedre offentlig service omfatter også modernisering af arbejdsmarkedsinstitutioner som f.eks. arbejdsformidlinger, institutionerne i sundhedssektoren og andre. Der ydes også støtte til bedre uddannelse af offentlige ansatte. ESF yder støtte til bedre ledelse ved udarbejdelse og gennemførelse af programmer og sikrer, at alle synspunkter bliver hørt. Arbejdstagerorganisationer og ngo'er, der har berøring med arbejdsmarkedet, sundhedssektoren, uddannelse, social inkludering og ligestilling tilskyndes til at deltage og styrke deres egen kapacitet.