Navigation path

Kvalitní veřejné služby

Snižování regulační a administrativní zátěže a prosazování vysokých standardů transparentnosti, bezúhonnosti a odpovědnosti ve veřejné správě pomáhá zvyšovat produktivitu a posilovat konkurenceschopnost.

V méně rozvinutých členských státech a regionech může veřejným službám, které mají na starost rozvoj strategií v oblasti zaměstnanosti, chybět kapacita pro správnou a finančně efektivní realizaci takových strategií. Z tohoto důvodu projekty ESF pomáhají posilovat účinnost veřejné správy při poskytování veřejných služeb ve všech odvětvích. Podpora je k dispozici na základě dvou priorit:

  • Efektivnější úřady : zvyšování kvality široké škály služeb, jež mohou využívat občané, pracovníci a uchazeči o zaměstnání ve svých městech, obcích a regionech.
  • Posilování partnerství a spolupráce: pomoc orgánům veřejné správy a zúčastněným subjektům, například nevládním organizacím, při spolupráci a realizaci úspěšných programů.

Projekty ESF nabízejí zlepšení v celé řadě oblastí: například zvyšují kvalitu státních úředníků, kteří možná potřebují lepší průpravu jak v podpůrných rolích, tak v rolích, kdy musejí jednat s klienty; zajišťují zavádění informačních technologií na pracovišti, kdy větší využití těchto technologií může zlepšit účinnost a sdílení informací; a mění způsob, jakým organizace přistupují ke své práci, a díky tomu mohou využívat přístup více zaměřený na partnerství. Důležitou součástí těchto zlepšení je realizace iniciativ elektronické státní správy, jelikož díky nim jsou informace snadněji dostupné občanům a urychlují jejich jednání s místními a vnitrostátními orgány státní správy. Toto je však jen několik málo příkladů.

Istockphoto/15061436

Podpora lepších veřejných služeb, kterou ESF poskytuje, zahrnuje modernizaci institucí trhu práce, jako jsou například úřady práce a služby zaměstnanosti, zdravotnické instituce a další. Podporuje se lepší vzdělávání a odborná příprava státních úředníků a pracovníků ve veřejném sektoru. ESF pomáhá zdokonalit řízení tvorby a realizace programů a zajišťuje, aby byla vyslechnuta všechna stanoviska. Pracovníci a nevládní organizace působící v oblasti zaměstnanosti, zdravotnictví, vzdělávání, sociálního začleňování a rovných příležitostí jsou vybízeni k účasti a zlepšování svých vlastních kapacit.