Navigation path

Susținerea parteneriatelor locale

Din experiență reiese că numeroase aspecte vizate de proiectele FSE pot avea un caracter complex. În asemenea cazuri, FSE susține parteneriatele dintre acele organizații, inclusiv de la nivelul comunităților locale, care pot asigura masa critică necesară pentru identificarea și implementarea de soluții – de exemplu, prin îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate.

Pe parcursul pregătirii și implementării, proiectele și programele FSE implică numeroși participanți – nu numai instituții naționale și europene, ci și autorități regionale și locale, ONG-uri, comunități locale și parteneri sociali, inclusiv organizații sindicate și reprezentanți ai companiilor.

  • FSE promovează lucrul în rețea între aceste părți interesate la nivel european, național, regional și local, în domeniul ocupării forței de muncă și al incluziunii pe piața muncii.
  • De asemenea, FSE încurajează implicarea partenerilor sociali și a ONG-urilor în proiectele FSE, mai ales în cazul celor care privesc incluziunea socială, egalitatea de gen și egalitatea de șanse.

Susținerea dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (CLLD – community-led local development) este o abordare ascendentă care recunoaște faptul că persoanele și grupurile de la nivel local, în special cele care fac parte din comunități relativ izolate, pot să cunoască mai bine problemele locale care necesită rezolvare, precum și să își asume într-o mai mare măsură responsabilitatea și angajamentul față de reușita proiectelor. Împreună cu alte fonduri, precum Fondul european de dezvoltare regională, care finanțează infrastructura, FSE poate susține elementele de ocupare a forței de muncă și de incluziune socială din cadrul strategiilor de dezvoltare plasate sub responsabilitatea comunității.

  • Sprijinul FSE poate aborda aspecte precum sporirea accesului la serviciile publice și de sănătate, acționând în scopul reducerii abandonului  în școlile locale și încurajând antreprenoriatul  în rândul comunităților locale, pentru a satisface cerințele locale.
  • De asemenea, proiectele FSE pot contribui la dezvoltarea capacității partenerilor din comunitate de a concepe și a implementa o strategie de dezvoltare locală pe baza nevoilor identificate, precum și de a găsi sursele de finanțare necesare în acest scop. Acest sprijin poate implica organizarea de cursuri pentru participanți, precum și asigurarea know-how-ului extern.