Navigation path

Helyi partnerségek támogatása

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ESZA-projektek számos összetett problémával foglalkoznak. Az ESZA ilyen esetekben támogatja a szervezetek közötti – akár helyi közösségi szintű – partnerséget, amellyel elérhető a megoldások megtalálásához és végrehajtásához szükséges kritikus tömeg. Erre lehet példa az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

Az ESZA projektjeinek és programjainak előkészítésében és megvalósításában sok szereplő működik közre: nem csupán az EU és a tagállamok intézményei, hanem regionális és helyi hatóságok, civil szervezetek, helyi közösségek és szociális partnerek is, a munkavállalói szervezeteket és az üzleti élet képviselőit is beleértve.

  • Az ESZA uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten segíti az érintett felek közötti hálózatok kialakítását a foglalkoztatás és a munkaerőpiaci integráció területén.
  • Bátorítja továbbá a szociális partnerek és a civil szervezetek bevonását az ESZA – mindenekelőtt a társadalmi integrációt, a nemek közötti egyenlőséget és az esélyegyenlőséget érintő – projektjeibe.

A közösségi irányítású helyi fejlesztés alulról építkező megközelítés, amely felismeri, hogy a helybeli emberek és csoportok – különösen a viszonylag elszigetelt közösségekhez tartozók – jobban ismerhetik a megoldandó helyi problémákat, valamint nagyobb felelősséget és elkötelezettséget éreznek a projektek sikeréért. Az ESZA az infrastruktúrát finanszírozó Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz hasonló alapokkal együtt támogathatja a közösségi irányítású helyi fejlesztési stratégiák foglalkoztatási és társadalmi integrációs elemeit.

  • Az ESZA-támogatás olyan kérdésekkel foglalkozhat, mint a közszolgáltatásokhoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a lemorzsolódás csökkentésének elősegítése a helyi iskolákban, valamint a vállalkozói szemlélet ösztönzése a helyi közösségekben, a helyi igények kielégítése érdekében.
  • Az ESZA-projektek a közösségi partnerek azon kapacitásának kiépítésében is segíthetnek, amelynek révén kialakítható és végrehajtható a meghatározott igényeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, valamint támogatást nyújt az annak finanszírozásához szükséges erőforrások megtalálásához is. Ez a támogatás a résztvevők képzését, valamint külső szakértelem bevonását jelentheti.