Navigation path

Potpora lokalnim partnerstvima

Iz iskustva se pokazalo da brojni problemi kojima se bave projekti ESF-a mogu biti vrlo složeni. U tim slučajevima ESF podržava partnerstva među organizacijama, uključujući i one na razini lokalnih zajednica koje mogu osigurati kritičnu masu potrebnu za pronalaženje i implementaciju rješenja, primjerice stvaranjem boljeg pristupa zdravstvenim uslugama.

U pripremu i implementaciju projekata i programa ESF-a uključeni su mnogi sudionici – ne samo institucije EU i nacionalne institucije, već i regionalne i lokalne službe, nevladine organizacije, lokalne zajednice i socijalne partnere, uključujući predstavnike radničkih organizacija i tvrtki.

  • ESF promiče umrežavanje među tim dionicima na razini EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, na području nezaposlenosti i uključenosti u tržište rada.
  • Također se potiče i uključivanje socijalnih partnera i nevladinih organizacija u projekte ESF-a, posebice u slučajevima kada se oni bave društvenom uključenošću, ravnopravnošću spolova i jednakim mogućnostima.

Podržavanje lokalnog razvoja pod vodstvom zajednica (CLLD) pristup je „odozdo nagore” koji prepoznaje da ljudi i skupine u lokalnim zajednicama, posebno onima koje su relativno izolirane, mogu bolje poznavati lokalne probleme koji se moraju rješavati te imaju bolji osjećaj pripadnosti i obveze u smislu uspješnosti projekta. Zajedno s drugim fondovima, poput Europskog fonda za regionalni razvoj kojim se financiraju infrastrukturni projekti, ESF može pružiti podršku strategijama razvoja segmenata zapošljavanja i društvene uključenosti pod rukovodstvom zajednica.

  • Podrška ESF-a može se usmjeriti u probleme poput poboljšanja pristupa javnim i zdravstvenim uslugama, naporima za smanjenje broja mladih koji napuštaju školovanje u lokalnim školama te poticanje poduzetništva među lokalnim zajednicama kako bi se zadovoljile lokalne potrebe.
  • Projekti ESF-a također mogu pomoći u povećanju broja partnera u zajednicama radi osmišljavanja i implementiranja lokalne strategije razvoja na temelju prepoznatih potreba te pronalaženju odgovarajućih izvora financijskih sredstava. Ta podrška može obuhvaćati osposobljavanje sudionika, kao i pružanje potrebnog vanjskog stručnog znanja.