Navigation path

Skrb za poklicno pot

Ker v globalizaciji procesi sprememb pomenijo način življenja, bodo morali delavci v EU postati prilagodljivejši in bolj odprti za spremembe, da se bo izboljšala njihova zaposljivost. Delodajalci ob podpori ESS pomagajo pri predvidevanju prihodnjih zahtev po znanju in spretnostih in zagotavljajo delavcem priložnosti za razvoj, ki je potreben za prilagajanje novim tehnologijam in trgom.

Delavci in podjetja se spopadajo z novimi izzivi in spremembami v delovnem ritmu. Da bi imeli koristi od teh sprememb, morajo delavci in podjetja postati prožnejši ter se naučiti živeti s spremembami – jih predvidevati in upravljati.

  • Projekti ESS uvajajo različne ukrepe, da bi pomagali delovni sili EU sprejeti spremembe in razviti prožnost. Delavcem so na voljo priložnosti za usposabljanje, s katerimi pridobijo znanje in spretnosti, potrebne na razvijajočem se trgu dela. Kjer obstaja nevarnost brezposelnosti, usposabljanje pomaga ogroženim, da se preusmerijo v industrije v porastu, kjer je povpraševanje po znanju in spretnostih.
Istockphoto/16749998
  • Spodbuja se tudi aktivnejše usmerjanje poklicne poti, zlasti pomoč pri prepoznavanju prihodnjih poklicnih potreb in načrtih zanje, pogosto prek programov vseživljenjskega učenja. ESS podpira tudi programe mobilnosti delavcev, ki spodbujajo posameznike k selitvi v druge regije, kjer so na voljo delovna mesta.
  • Za učenje prilagajanja pa niso odgovorni samo posamezniki. Vlade, regionalni in lokalni organi, sindikati, zavodi za zaposlovanje in podjetja vseh velikosti se vključujejo v izvajanje aktivnih ukrepov zaposlovanja. To pomeni posodabljanje ustanov, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, in preusmeritev njihove pozornosti proč od odzivov na zapiranje podjetij in izgubljanje delovnih mest ter k dolgoročnejšemu načrtovanju in predvidevanju sprememb.

Poleg tega projekti ESS spodbujajo „aktivno staranje“ med starejšimi delavci in iskalci zaposlitve. Ti projekti jih spodbujajo k nadgrajevanju obstoječih znanj in spretnosti, ki so morda zastareli – k usposabljanju na področju novih znanj in spretnosti, kjer je to potrebno, sprejemanju novih tehnologij in znanj IT ter razpravah o spremembah delovnih praks s svojimi delodajalci. Uporabljajo se prilagojeni pristopi za spodbujanje starejših, da ostanejo dlje zaposleni in še naprej koristno prispevajo, kar je ključen dejavnik v boju proti posledicam starajoče se delovne sile. Obstajajo pa tudi posebne pobude, ki spodbujajo podjetja k zaposlovanju starejših iskalcev zaposlitve.