Navigation path

Încurajarea carierelor

Pe măsură ce globalizarea schimbă modul de viață, lucrătorii europeni trebuie să devină mai adaptabili și mai deschiși la schimbare, pentru a-și putea îmbunătăți angajabilitatea. Angajatorii ajută și ei, cu sprijinul FSE, la anticiparea cerințelor viitoare privind competențele și le oferă angajaților oportunitățile de dezvoltare de care au nevoie pentru a se adapta la noile tehnologii și piețe.

Atât angajații, cât și întreprinderile se confruntă cu noi provocări și schimbări ale modelelor de lucru. Pentru a putea beneficia de pe urma acestor schimbări, angajații și companiile trebuie să devină mai flexibili și să învețe să facă față schimbării – anticipând-o și ținând pasul cu ea.

  • Pentru a ajuta forța de muncă din UE să îmbrățișeze schimbarea și flexibilitatea, proiectele FSE iau o varietate de măsuri. Lucrătorilor li se oferă oportunități de formare pentru a obține competențele cerute pe piața dinamică a locurilor de muncă. Când intervine amenințarea șomajului, cursurile de formare contribuie și la reorientarea celor amenințați spre industriile aflate în creștere, unde sunt cerute competențele respective.
Istockphoto/16749998
  • Este încurajată și o gestionare mai activă a carierei, în special sprijinind oamenii să își recunoască viitoarele nevoi de carieră și să planifice satisfacerea acestora, adesea prin programe de învățare pe tot parcursul vieții. De asemenea, FSE sprijină programele care vizează mobilitatea angajaților, încurajând persoanele să se mute în regiunile în care sunt disponibile locuri de muncă.
  • Responsabilitatea pentru învățarea adaptării nu le revine numai persoanelor respective. Guvernele, autoritățile regionale și locale, sindicatele, serviciile de ocupare a forței de muncă și companiile de toate mărimile se implică în implementarea unor măsuri active de ocupare a forței de muncă. Acest lucru presupune modernizarea instituțiilor din domeniul ocupării forței de muncă, astfel încât acestea, în loc să reacționeze doar în momentul închiderii companiilor și al disponibilizărilor, să evolueze spre o planificare pe termen lung și spre anticiparea schimbărilor.

În plus, proiectele FSE promovează „îmbătrânirea activă” în rândul persoanelor vârstnice care au deja un loc de muncă sau se află în căutarea unuia. Aceste proiecte îi încurajează să își dezvolte competențele existente, care pot fi învechite, să dobândească abilități noi dacă este necesar, să adopte noi tehnologii și know-how informatic și să discute cu angajatorii lor pe tema schimbărilor apărute în practicile de lucru. Se folosesc abordări adaptate pentru a încuraja persoanele vârstnice să își prelungească viața activă și să își continue contribuțiile valoroase – un factor vital în combaterea consecințelor îmbătrânirii forței de muncă. Tot astfel, există inițiative specifice care încurajează companiile să angajeze persoane vârstnice.