Navigation path

Dbanie o rozwój zawodowy

Globalizacja sprawia, że zmiany są nieodłącznym elementem stylu życia, przez co pracownicy w Europie muszą być w stanie lepiej przystosowywać się do zmian i być otwartymi na nie, tak aby mogli poprawić swoją zdolność do zatrudnienia. Dzięki wsparciu EFS pracodawcy pomagają również przewidywać przyszłe potrzeby dotyczące umiejętności oraz oferują pracownikom możliwości rozwoju niezbędne do dostosowania się do wymagań nowych technologii i rynków.

Zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorstwa muszą stawić czoło wyzwaniom i zmianom w sposobach pracy. Aby wykorzystać obecne zmiany, pracownicy i firmy powinni działać bardziej elastycznie i nauczyć się adaptacji do zmian.

  • Projekty EFS na różne sposoby ułatwiają pracownikom dostosowanie się do zmian i uzyskanie elastyczności. Dostępne możliwości szkoleń zapewniają umiejętności potrzebne na zmieniającym się rynku pracy. W przypadku zagrożenia utratą zatrudnienia szkolenia ułatwiają również takim osobom przejście do rozwijających się branż, w których poszukiwane są określone kwalifikacje.
Istockphoto/16749998
  • EFS promuje także aktywne zarządzanie karierą zawodową, na przykład ułatwiając ludziom określenie przyszłych potrzeb dotyczących rozwoju zawodowego i opracowanie odpowiedniego planu działań, często w oparciu o programy uczenia się przez całe życie. Europejski Fundusz Społeczny wspiera też programy zwiększania mobilności pracowników, aby zachęcić osoby poszukujące zatrudnienia do przeniesienia się do regionu, gdzie dostępne są wolne miejsca pracy.
  • Odpowiedzialność za dostosowywanie się do zmian nie spoczywa wyłącznie na obywatelach. Administracje państwowe, władze regionalne i lokalne, związki zawodowe, służby zatrudnienia i przedsiębiorstwa różnej wielkości także uczestniczą we wdrażaniu programów aktywnego zatrudnienia . Oznacza to modernizację instytucji , które zajmują się zatrudnieniem i przejście od reagowania na zamknięcia przedsiębiorstw i utratę miejsc pracy do długoterminowego planowania i prognozowania nadchodzących zmian.

Ponadto projekty EFS promują „aktywne starzenie się” wśród pracowników i osób poszukujących pracy w bardziej zaawansowanym wieku. Projekty te zachęcają do aktualizacji posiadanych umiejętności i zdobywania nowych, potrzebnych kwalifikacji, poznawania nowych technologii i rozwiązań informatycznych oraz prowadzenia dyskusji o zmianach w ramach spotkań roboczych z pracodawcami. Dzięki dostosowanemu podejściu osoby w starszym wieku mogą dłużej utrzymać aktywność zawodową i odgrywać ważną rolę w przedsiębiorstwie. Jest to istotny element walki ze skutkami starzenia się siły roboczej. Istnieją również konkretne inicjatywy zachęcające przedsiębiorstwa do przyjmowania osób poszukujących pracy w bardziej zaawansowanym wieku.