Navigation path

Rūpinimasis karjera

Globalizacijai keičiant žmonių gyvenimo būdą, norintys padidinti savo galimybes įsidarbinti ES dirbantieji turi tapti lankstesni ir atviresni pokyčiams. Pasinaudodami ESF pagalba darbdaviai taip pat padeda nujausti ateities įgūdžių poreikį ir siūlo darbuotojams galimybes ugdytis, kurių reikia prisitaikyti prie naujų technologijų ir rinkų.

Darbuotojai, kaip ir bendrovės, susiduria su naujais iššūkiais ir darbo pobūdžio pasikeitimais. Norėdami pasinaudoti šiais pasikeitimais darbuotojai ir bendrovės turi tapti lankstesni ir išmokti su jais susigyventi, kad galėtų juos numatyti ir suvaldyti.

  • Padėdami ES darbo jėgai keistis ir tapti lankstesnei, ESF projektai taiko įvairias priemones. Darbuotojams siūlomos mokymosi  galimybės, suteikiančios jiems įgūdžių, kurių reikia evoliucionuojančiai darbo rinkai. Bedarbystės akivaizdoje mokymai taip pat padeda perorientuoti asmenis, kuriems ji gresia, nukreipiant juos į augančias pramonės šakas, kurioms tokių įgūdžių reikia.
Istockphoto/16749998
  • Taip pat skatinamas aktyvesnis profesinės veiklos valdymas, ypač padedant žmonėms suprasti savo būsimus karjeros poreikius ir juos planuoti, dažnai pasinaudojant visą gyvenimą trunkančiomis programomis. ESF taip pat remia darbuotojų judumo planus, kuriais asmenys skatinami persikelti į regionus, kuriuose yra darbo vietų.
  • Atsakomybė dėl mokymosi siekiant prisitaikyti nėra užkraunama vien asmenims. Į aktyvių įdarbinimo priemonių diegimą įtraukiamos vyriausybės, regioninės ir vietinės valdžios institucijos, profesinės sąjungos, įdarbinimo tarnybos ir visų dydžių bendrovės. Tai reiškia, kad turės būti modernizuotos institucijos, sprendžiančios įdarbinimo klausimus, ir jų dėmesys perkeltas nuo reagavimo į bendrovių užsidarymą ir darbo netekimą į ilgalaikį planavimą ir pokyčių numatymą.

Be to, ESF projektai skatina „aktyvų senėjimą“ vyresnio amžiaus dirbančiųjų ir ieškančių darbo žmonių tarpe. Šiais projektais jie yra skatinami atnaujinti turimus įgūdžius, kurie gali būti pasenę, bei, kai reikia, įgauti naujų žinių, įsisavinti naujas technologijas ir IT žinių, bei aptarti darbo praktikos pasikeitimus su savo darbdaviais. Skatinant vyresnio amžiaus žmones likti darbe ilgiau bei ir toliau reikšmingai dalyvauti naudojami pritaikyti sprendimai – tai esminis faktorius kovojant su senėjančios darbo jėgos pasekmėmis. Yra panašių specifinių iniciatyvų, kurios skatina bendroves įdarbinti vyresnio amžiaus darbo ieškančius asmenis.