Navigation path

Karriertámogatás

A globalizáció révén egyre inkább a változás folyamata határozza meg életmódunkat, így az EU munkavállalóinak foglalkoztathatóságuk javítása érdekében növelniük kell alkalmazkodóképességüket, valamint nyitottnak kell lenniük a változásokra. A munkaadók az ESZA támogatásával szintén segítenek előrejelezni a készségekre vonatkozó jövőbeli igényeket, valamint biztosítani a munkavállalók számára az új technológiákhoz és piacokhoz való alkalmazkodáshoz szükséges fejlődési lehetőségeket.

A munkavállalóknak, valamint a vállalkozásoknak új kihívásokkal, illetve a munkabeosztási módok megváltozásával kell szembenézniük. Ahhoz, hogy a munkavállalók és a vállalkozások kihasználhassák az e változásokból adódó előnyöket, rugalmasabbakká kell válniuk és meg kell tanulniuk együtt élni a változásokkal: előre kell látniuk, és kezelniük kell azokat.

  • Az ESZA-projektek különféle intézkedések révén támogatják az uniós munkaerőt abban, hogy elfogadják a változást és a rugalmasságot. A munkavállalóknak olyan képzési lehetőségeket kínálnak, amelyek révén megszerezhetik azokat a készségeket, amelyekre a változó munkaerőpiacon igény van. Ahol munkanélküliség fenyeget, ott a képzés segít abban is, hogy a veszélyeztetetteket olyan növekvő ágazatok felé orientálják, ahol igény van az adott készségekre.
Istockphoto/16749998
  • Az aktívabb életpálya-menedzsmentet is ösztönzik, különösen oly módon, hogy az embereknek segítenek felismerni a karrierjükkel kapcsolatos, jövőbeli igényeket és azokra felkészülni – gyakran az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos programok révén. Az ESZA továbbá azokat a munkavállalói mobilitási programokat is támogatja, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy olyan régiókba költözzenek, ahol állást találnak.
  • Az alkalmazkodás elsajátításáért nem kizárólag az egyéneket terheli a felelősség. A kormányzatok, a regionális és helyi hatóságok, a szakszervezetek, a munkaügyi szolgálatok és különböző nagyságú vállalatok részt vesznek az aktív foglalkoztatási intézkedések végrehajtásában. Ez a munkaügyi intézmények modernizálását jelenti: ahelyett, hogy a vállalatok és munkahelyek megszűnésére reagálnának, a hosszú távú tervezés és a változásra való felkészülésre kell helyezniük a hangsúlyt.

Az ESZA-projektek ezenkívül ösztönzik az idősebb munkavállalók és álláskeresők körében az aktív idősödést. Ezek a projektek arra bátorítják őket, hogy fejlesszék meglévő, esetleg elavult készségeiket, szükség szerint sajátítsanak el új készségeket, fogadják el az új technológiákat és informatikai ismereteket, valamint munkaadóikkal vitassák meg a munkamódszerek változásait. Személyre szabott módon bátorítják az idősebb embereket arra, hogy hosszabb ideig maradjanak a munkaerőpiacon, értékes hozzájárulást nyújtva ahhoz – ez az idősödő munkaerő következményei elleni küzdelem létfontosságú tényezője. Olyan sajátos kezdeményezések is léteznek, amelyek arra ösztönzik a vállalkozásokat, hogy idősebb álláskeresőket vegyenek fel.