Navigation path

Razvoj karijera

Budući da globalizacija mijenja način života, radnici u EU moraju postati prilagodljiviji i otvoreni za promjene kako bi poboljšali svoju zapošljivost. Poslodavci također pomažu, uz podršku ESF-a u predviđanju budućih traženih vještina i nude zaposlenicima mogućnosti potrebne za prilagođavanje novim tehnologijama i tržištima.

Radnici, kao i poduzeća, suočavaju se s novim izazovima i promjenama u načinu rada. Kako bi mogli iskoristiti te promjene, radnici i poduzeća moraju postati fleksibilniji i naučiti živjeti s promjenama – predviđati i upravljati njima.

  • Kao pomoć radnicima u EU u prihvaćanju promjena i fleksibilnosti, u okviru projekata ESF-a poduzimaju se različite mjere. Radnicima se nude mogućnosti osposobljavanjakoje osiguravaju vještine potrebne na tržištu rada u razvoju. U slučajevima kada postoji opasnost od nezaposlenosti, osposobljavanjem se podupire i preusmjeravanje ugroženih osoba u razvojne djelatnosti koje traže predmetne vještine.
Istockphoto/16749998
  • Potiče se i aktivnije upravljanje karijerama, posebno pružanjem pomoći u shvaćanju potreba buduće karijere i njihovom planiranju, često putem programa cjeloživotnog učenja. ESF također podržava programe mobilnosti radnika koji potiču pojedince na preseljenje u područja s dostupnim radnim mjestima.
  • Odgovornost za usvajanje prilagodljivosti ne snose samo pojedinci. Vlade, regionalne i lokalne vlasti, sindikati, službe za zapošljavanje i tvrtke svih veličina uključuju se u primjenu mjera aktivnog zapošljavanja. To znači modernizaciju institucija koje se bave zapošljavanjem i prebacivanje njihovog fokusa s reakcija na zatvaranje tvrtki i gubitka radnih mjesta na dugoročnije planiranje i predviđanje promjena.

Osim toga, projektima ESF-a promiče se "aktivno starenje" među starijim radnicima i posloprimcima. Tim se projektima potiče njihova nadgradnja postojećih vještina, koje mogu biti zastarjele, moguće osposobljavanje za nove vještine, prihvaćanje novih tehnologija i informatičkog znanja te rasprava o promjenama u radnoj praksi s poslodavcima. Prilagođeni pristupi primjenjuju se kako bi se starije osobe potakle na dulji radni vijek i nastavak pružanja dragocjenog doprinosa, što je vrlo važan čimbenik u borbi s posljedicama sve starije radne snage. Na sličan način poduzimaju se posebne inicijative kojima se tvrtke potiču na zapošljavanje starijih osoba koje traže posao.