Navigation path

Työurien hyväksi

Globalisaatio tekee muutoksesta elämäntavan. EU-alueen työntekijöiden on muututtava sopeutumiskykyisemmiksi ja oltava avoimia muutokselle, jotta heidän on helpompi työllistyä. Työnantajat auttavat ESR:n tuella ennakoimaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja tarjoavat työntekijöille tilaisuuksia kehittää itseään, jotta he pystyvät sopeutumaan uusiin teknologioihin ja markkinoihin.

Työntekijät ja yritykset ovat kummatkin samojen haasteiden ja työtapojen muutosten edessä. Hyötyäkseen muutoksista työntekijöiden ja yritysten on muututtava joustavammiksi ja opittava elämään muutoksessa – ennakoimaan ja ohjaamaan sitä.

  • ESR-hankkeilla autetaan EU:n työntekijöitä monin eri toimenpitein. Työntekijöille tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia, joiden avulla he voivat kartuttaa taitojaan kehittyville työmarkkinoille sopiviksi. Työttömyyden uhatessa koulutus auttaa suuntautumaan kasvaville aloille, joilla hankittuja taitoja tarvitaan.
Istockphoto/16749998
  • Ihmisiä kannustetaan kehittämään omaa työuraansa aktiivisesti ja heitä autetaan tunnistamaan tulevia uraansa liittyviä tarpeita ja tekemään suunnitelmia niiden varalle, mikä tapahtuu useimmiten elinikäisen oppimisen ohjelmien kautta. ESR tukee myös työtekijöiden liikkuvuuden järjestelmiä, joissa ihmisiä kannustetaan muuttamaan alueille, joilla on tarjolla työtä.
  • Sopeutumaan oppiminen ei ole pelkästään yksittäisten ihmisten vastuulla. Hallitukset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, ammattiliitot, työvoimapalvelut ja kaikenkokoiset yritykset osallistuvat aktiivisten työllistämistoimenpiteidentoteuttamiseen. Se tarkoittaa työllisyysasioita hoitavien instituutioiden uudenaikaistamista ja niiden painopisteiden siirtämistä yritysten lopettamisesta ja työpaikkojen katoamisesta kohti pitkäaikaista suunnittelua ja muutosten ennakointia.

Lisäksi ESR-hankkeilla edistetään ikääntyvien työntekijöiden ja työnhakijoiden “aktiivista ikääntymistä”. Hankkeissa heitä kannustetaan päivittämään kenties jo vanhentuneita taitojaan, hankkimaan tarvittaessa uusia taitoja kouluttautumalla, ottamaan käyttöön uusia teknologioita ja IT-taitoja ja keskustelemaan työtapojen muuttumisesta työnantajansa kanssa. Iäkkäitä ihmisiä kannustetaan räätälöidyillä menetelmillä pysymään työelämässä pidempään ja antamaan siten oma arvokas panoksena, joka on oleellinen tekijä taistelussa työvoiman ikääntymisen seurauksia vastaan. Lisäksi yrityksiä kannustetaan palkkaamaan ikääntyviä työntekijöitä erityisten aloitteiden avulla.