Navigation path

Korralik karjäär

Sedamööda, kuidas üleilmastumine teeb muutumisprotsessist elulaadi, peavad ELi töötajad saama kohanemisvõimelisemaks ja muutustele avatumaks, et parandada oma tööalast konkurentsivõimet. ESFi toel aitavad ka tööandjad ette aimata, millised oskused tulevikus päevakorda tõusevad, ning pakkuda töötajatele arenemisvõimalusi uute tehnoloogiate ja turgudega kohanemiseks.

Töötajad, nagu ka ettevõtjad, seisavad silmitsi töövormide muutumise ja uute väljakutsetega. Nende muutuste ärakasutamiseks peavad töötajad ja äriühingud muutuma paindlikumaks ning õppima muutustega kohanema, neid ette nägema ja valitsema.

  • Selleks, et aidata ELi tööjõul muutustega kohaneda ja paindlik olla, rakendatakse ESFi projektides mitmesuguseid abinõusid. Töötajatele pakutakse koolitusvõimalusi areneva tööturu vajadustele vastavate oskuste omandamiseks. Ähvardava tööpuuduse korral aitab koolitus ohtu sattunud inimestel ka ümber orienteeruda kasvavatele valdkondadele, kus napib oskustega töötajaid.
Istockphoto/16749998
  • Samuti soositakse aktiivsemat karjäärijuhtimist, aidates inimestel eelkõige oma tulevasi karjäärivajadusi välja selgitada ja nende tarvis plaane teha, kasutades tihtipeale elukestva õppe programmide abi. Lisaks toetab ESF töötajate liikuvuse kavasid, mis julgustavad inimesi kolima tööjõudu vajavatesse piirkondadesse.
  • Kohanema õppimine ei tohi jääda ainult inimeste endi õlgadele. Aktiivsete tööhõivemeetmete rakendamisel löövad kaasa nii valitsused, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, ametiühingud, tööhõiveametid kui ka igas mõõdus ettevõtted. See tähendab tööhõivega tegelevate institutsioonide kaasajastamist ja nende rõhuasetuse nihutamist ettevõtete sulgemisele ning töökohtade kaotusele reageerimiselt pikaajalisema planeerimise ja muutusteks valmistumise suunas.

Lisaks edendatakse ESFi projektidega eakamate töötajate ja tööotsijate seas aktiivsena vananemist. Projektide raames julgustatakse neid täiendama oma oskusi, mis võivad olla ajast maha jäänud: omandama vajadusel uusi teadmisi, viima end kurssi uute tehnoloogiate ja IT-valdkonnaga ning arutama tööandjatega tööalaseid ümberkorraldusi. Individuaalse lähenemise kaudu aidatakse vanematel inimestel kõrgema vanuseni tööl käia ja anda oma väärtuslik panus, mis on otsustava tähtsusega võitluses tööjõu vananemise tagajärgedega. Samuti on olemas spetsiaalsed algatused, mis ergutavad ettevõtteid tööle võtma vanemaid tööotsijaid.