Navigation path

Karriereudvikling

Den moderne globaliserede verden er præget af konstante forandringer. Derfor skal EU's arbejdsstyrke være tilpasningsparat og åben for forandringer for at sikre sig gode beskæftigelsesmuligheder. Med støtte fra ESF hjælper arbejdsgiverne med at forudse fremtidige kompetencekrav og tilbyde medarbejderne de udviklingsmuligheder, der er nødvendige for at kunne tilpasse sig til nye teknologier og markeder.

Både arbejdsstyrken og virksomhederne står over for nye udfordringer og ændrede arbejdsmønstre. Forandringerne skaber nye fordele, og både medarbejdere og virksomheder skal være fleksible og lære at udnytte forandringerne – at forudse og styre efter dem.

  • For at hjælpe EU's arbejdsstyrke med at agere i en foranderlig verden og opfylde de store krav til fleksibilitet gennemføres en række tiltag gennem ESF's projekter. Arbejdstagerne tilbydes uddannelsesmuligheder, så deres færdigheder og kompetencer svarer til udviklingen i markedernes behov. I brancher med stigende arbejdsløshed kan uddannelsestilbud sikre omskoling af de truede grupper til brancher i vækst, hvor deres kvalifikationer efterspørges.
Istockphoto/16749998
  • Borgerne opfordres også til at foretage en mere aktiv karriereplanlægning, navnlig med fokus på at forudse fremtidige karrierekrav og planlægge efter dem, ofte ved at deltage i programmer for livslang læring. ESF støtter programmer til fremme af arbejdskraftens mobilitet, der skal sikre arbejdstagerne mulighed for at flytte til områder, hvor der er ledige job.
  • Tilpasningsevne er ikke kun et krav til den enkelte person. Regeringerne og både regionale og lokale myndigheder, fagforeninger, arbejdsformidlinger og virksomheder af alle størrelser bidrager til gennemførelse af aktiv beskæftigelsesfremme. Det indebærer en modernisering af arbejdsmarkedets institutioner, så de i højere grad forudser og agerer i forhold til forventede forandringer frem for at fokusere på virksomhedslukninger og nedlagte job.

Samtidig arbejder ESF på at fremme "aktiv aldring" blandt seniorer og jobsøgende. Projekterne skal tilskynde de nævnte målgrupper til at opgradere eventuelle forældede kompetencer og måske tilegne sig nye færdigheder, sætte sig ind i nye teknologier og IT-værktøjer og drøfte forandringer i arbejdsmetoderne med deres arbejdsgivere. Der gennemføres skræddersyede forløb med det formål at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet længere og sikre, at de fortsat kan yde et værdifuldt bidrag. Det bliver en væsentlig faktor for at afhjælpe effekten af befolkningens stigende gennemsnitsalder. Ligeledes gennemføres specifikke initiativer, der skal tilskynde virksomhederne til at ansætte ældre jobsøgende.