Navigation path

Kariérní rozvoj

Díky globalizaci se proces změny stal způsobem života, a proto pracovníci v EU musí být přizpůsobivější a otevřenější změnám, aby byli schopni zlepšit svou zaměstnatelnost. Za podpory ESF přikládají ruku k dílu i zaměstnavatelé, kteří jsou tak schopni předvídat budoucí požadavky z hlediska dovedností a nabízet svým pracovníkům příležitosti k rozvoji, které jsou nezbytné k tomu, aby se přizpůsobili novým technologiím a trhům.

Pracovníci, stejně jako podniky čelí novým výzvám a změnám pracovních modelů. Aby pracovníci a společnosti mohli z těchto změn těžit, musí se stát flexibilnějšími a naučit se žít se změnami – jedině tak budou schopni je předvídat a řídit.

  • Projekty ESF si kladou za cíl pomoci pracovním silám v EU nebát se změn a flexibility, a proto zahrnují celou řadu opatření. Pracovníkům jsou nabízeny příležitosti k odborné přípravě, při nichž získají dovednosti vyplývající z potřeb trhu práce. Tam, kde hrozí nezaměstnanost, jsou ohrožení pracovníci za pomoci odborné přípravy přesměrováni na rostoucí odvětví, v nichž jsou dovednosti vyžadovány.
Istockphoto/16749998
  • Je podporováno i aktivnější řízení kariéry, zejména pomoc lidem rozpoznat potřeby jejich budoucí kariéry a na tyto změny se připravit, často prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. ESF taktéž podporuje systémy pracovní mobility, které vybízejí jednotlivce k přesunu do regionů, kde najdou práci.
  • Odpovědnost za získání schopnosti přizpůsobit se nenesou jen samotní jednotlivci. Do realizace opatření aktivní zaměstnanosti jsou zapojeny i vlády, orgány regionální a místní samosprávy, odbory, služby zaměstnanosti a společnosti všech velikostí. Tím se rozumí modernizace institucí, které se zabývají zaměstnaností, a změna jejich zaměření z pouhé reakce na skutečnost, že se zavírají podniky a pracovníci přicházejí o práci, na dlouhodobé plánování a předvídání změn.

Kromě toho projekty ESF prosazují mezi staršími pracovníky a uchazeči o zaměstnání přístup „aktivního stárnutí“. Za podpory těchto projektů si tito lidé zlepšují své stávající dovednosti, které mohou být zastaralé, osvojují si nové potřebné dovednosti, seznamují se s novými technologiemi a know-how v oblasti informačních technologií a diskutují o změnách pracovních postupů se svými zaměstnavateli. S cílem povzbudit starší osoby k tomu, aby v zaměstnání setrvaly déle a nadále byly cenným přínosem, což je životně důležitý faktor v boji s důsledky stárnutí pracovních sil, se uplatňují přístupy šité na míru danému účelu. Obdobně existují i specifické iniciativy, které vybízejí podniky, aby přijímaly i starší uchazeče o zaměstnání.