Navigation path

Bättre möjligheter för ungdomar

Ungdomar som avslutat skol- och yrkesutbildning och söker anställning kan av ett antal orsaker träffa på betydande hinder. Den finansiella och ekonomiska krisen har lett till mycket höga arbetslöshetsnivåer inom denna grupp. ESF ägnar betydande resuser åt att hjälpa dem ta de första stegen in på arbetsmarknaden.

Det finns ungefär 94 miljoner europeiska ungdomar mellan 15 och 29 år. Många går i skolan, på högskola eller i yrkesutbildning medan andra fått anställning och bygger upp sin karriär. En stor andel är arbetslös och bland ungdomarna är det många som gett upp hoppet om att finna en anställning. ESF finansierar tusentals projekt och program över hela Europa för att hjälpa ungdomar att få det kunnande och de möjligheter de behöver för att komma ut på arbetsmarknaden. Särskild vikt läggs vid att hjälpa dem som för närvarande saknar anställning, utbildning eller yrkesutbildning (NEET brukar det kallas officiellt).

  • Många ESF-aktiviteter erbjuder utbildningsmöjligheter för att ge unga arbetssökande de färdigheter och kvalifikationer som efterfrågas på arbetsmarknaden, inklusive gröna färdigheter som ökar alltmer. Eftersom lågkvalificerade ungdomar lättare blirarbetslösa än de som har kvalifikationer fokuserar ESF-projekten på att ge denna grupp de arbetsrelaterade färdigheter som kan leda till fast anställning.
  • Ungdomar är ofta osäkra på arbetssökningsprocessen. ESF-projekten stöder dem med individuell karriärrådgivning, upprättande av meritfört4eckning och intervjufärdigheter. Ofta ledsagas de genom arbetssökningsprocessen och under de första månaderna på arbetsplatsen.
Istockphoto/17137019
  • Lärlingsskap, internship på företag och korttidsanställningar får starkt stöd, ofta i samband med utbildningskurser. ESF-programmen arbetar med potentiella arbetsgivare och ger ofta ekonomiskt stöd för att tiotusentals ungdomar ska få chansen att komma in i arbetslivet och få värdefulla arbetsrelaterade färdigheter och arbetslivserfarenhet. Sådana initiativ förbättrar anställningsutsikterna och leder ofta till fast anställning.
  • Mobilitet är en annan fokusför ESF-aktiviteterna. Projekt som ger ungdomar de språkliga färdigheter och de arbeten utomlands som kan hjälpa dem flytta inom EU till platser där deras färdigheter och kvalifikationer efterfrågas.

Sysselsättningsinitiativet för ungdomar

Sysselsättningsinitiativet för ungdomar (YEI) erbjuder extra stöd för unga. Detta initiativ bidrar med minst 6 miljarder euro till de regioner och individer som kämpar mest med ungdomsarbetslöshet och inaktivitet. YEI koncentrerar sig på NEETs och regioner med ungdomsarbetslöshet över 25 %. Det syftar till att se till att stödet per ung människa ska vara tillräckligt stort för att göra en verklig skillnad i de områden där utmaningarna är mest akuta.

YEI förstärker det stöd som ESF erbjuder för att genomföra ungdomsgarantin. Denna syftar till att säkerställa att alla ungdomar som är 25 år eller yngre inom fyra månader efter det att de blir arbetslösa eller avslutar sin formella utbildning får ett högkvalitativt erbjudande om arbete, lärlingsutbildning eller praktik. Samtidigt tillhandahåller ESF viktiga medel för nödvändiga långsiktiga strukturreformer och investeringar i framtidens ungdomar och i ekonomin.