Navigation path

Ustvarjanje priložnosti za mlade

Mladi, ki so opustili šolanje in usposabljanje ter iščejo zaposlitev, lahko naletijo na precejšnje ovire iz številnih razlogov. Finančna in gospodarska kriza je povzročila zelo visoko stopnjo brezposelnosti v tej skupini. ESS namenja veliko sredstev za pomoč tem mladim pri prvih korakih na trgu dela.

V Evropi je okrog 94 milijonov mladih, starih med 15 in 29 let. Mnogi obiskujejo šolo ali se nadalje izobražujejo in usposabljajo, drugi so si našli zaposlitev in gradijo poklicno pot. Toda znaten delež je brezposelnih – med njimi so številni izgubili upanje, da bodo našli zaposlitev. ESS financira na tisoče projektov in programov po vsej Evropi, ki pomagajo mladim pridobiti znanje in spretnosti ter poiskati priložnosti za zaposlitev. Poseben poudarek je na pomoči tistim, ki niso niti zaposleni niti se ne izobražujejo ali usposabljajo (v uradnem žargonu NEET).

  • Mnoge dejavnosti ESS ponujajo priložnosti za usposabljanje, ki dajejo mladim iskalcem zaposlitve znanja in spretnosti ter kvalifikacije, po katerih je povpraševanje na trgu dela, med drugim zelene spretnosti, ki so vse bolj potrebne. Ker je verjetnost za brezposelnost večja pri nizkokvalificiranih mladih kot pri mladih s kvalifikacijami, se projekti ESS osredotočajo na zagotavljanje tistih znanj in spretnosti tej skupini, ki so povezani z delom, kar lahko privede do stalne zaposlitve.
  • Mladi so lahko negotovi glede postopka iskanja zaposlitve. Projekti ESS jih podpirajo z individualnim poklicnim usmerjanjem, usposabljajo za pisanje življenjepisa in pogovor za službo; ter jih pogosto spremljajo med postopkom prijave za delovno mesto in prvih nekaj mesecev dela.
Istockphoto/17137019
  • Močno se podpira vajeništvo, pripravništvo v podjetjih in kratkotrajna praksa, pogosto vzporedno s tečaji usposabljanja. Programi ESS v sodelovanju s potencialnimi delodajalci in velikokrat s finančno podporo dajejo priložnost za zaposlitev in pridobitev koristnih delovnih znanj, spretnosti in izkušenj na deset tisoče mladim. Te pobude izboljšujejo možnosti za zaposlitev in pogosto privedejo do stalne zaposlitve.
  • Dejavnosti ESS pa so osredotočene tudi na mobilnost. Projekti omogočajo mladim jezikovna znanja in prakso v tujini, ki jim lahko olajša gibanje po EU v kraje, kjer povprašujejo po njihovem znanjih, spretnostih in kvalifikacijah.

Pobuda za zaposlovanje mladih

Mladi so deležni dodatne podpore v okviru Pobude za zaposlovanje mladih. V okviru te pobude je regijam in posameznikom, ki sta jih brezposelnost in neaktivnost najbolj prizadeli, na voljo najmanj 6 milijard EUR. Pobuda za zaposlovanje mladih se osredotoča na mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter na regije, v katerih je stopnja brezposelnosti mladih višja od 25 %. Namen pobude je tistim regijam, ki se soočajo z najhujšimi izzivi, zagotoviti takšno stopnjo podpore na mlado osebo, ki bo zadostovala za spremembo trenutnega stanja.

Pobuda za zaposlovanje mladih bo dopolnila podporo ESS za izvajanje programa Jamstvo za mlade, katerega namen je mladim, mlajšim od 25 let, v roku štirih mesecev zatem, ko zapustijo formalno izobraževanje ali ko postanejo brezposelni, zagotoviti dobro ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Obenem ESS zagotavlja znatna sredstva za potrebno dolgoročno strukturno reformo in naložbe v prihodnost mladih in gospodarstva.