Navigation path

Șanse pentru tineret

Tinerii care au părăsit sistemul de învățământ și formare și se află în căutarea unui loc de muncă se pot confrunta cu obstacole semnificative, datorate unei varietăți ample de motive. În plus, criza economică și financiară a dus la cote de șomaj foarte ridicate în cadrul acestui grup. FSE alocă resurse însemnate pentru a-i ajuta să facă primii pași pe piața muncii.

Există aproximativ 94 de milioane de tineri europeni cu vârste între 15 și 29 de ani. Mulți dintre ei sunt la școală sau urmează cursuri de învățământ complementar și de formare profesională, iar alții și-au găsit un loc de muncă și își construiesc carierele. Există însă o proporție însemnată de șomeri – iar printre ei se numără mulți care au renunțat să mai spere la un loc de muncă. FSE finanțează în întreaga Europă mii de proiecte și programe care ajută tinerii să obțină know-how-ul și oportunitățile de care au nevoie pentru a se angaja. Se pune un accent deosebit pe ajutorul oferit celor care nu sunt nici încadrați în muncă, nici nu urmează vreun program de învățământ sau formare (denumiți în jargonul oficial NEET – not in employment, education or training).

  • Numeroase activități ale FSE oferă oportunități de formare pentru a le asigura tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă abilitățile și calificările cerute pe piața muncii, inclusiv competențele ecologice tot mai căutate. Ținând cont că persoanele slab calificate prezintă un risc de șomaj mai ridicat decât cele care dețin calificări, proiectele FSE urmăresc să le asigure membrilor acestui grup competențele profesionale care le pot permite un loc de muncă stabil.
  • Tinerii pot avea incertitudini cu privire la procesul de căutare a unui loc de muncă. Proiectele FSE îi sprijină prin servicii de orientare individuală în carieră, abilități de scriere a unui CV și de susținere a unui interviu, însoțindu-i adesea pe parcursul procesului de solicitare a unui loc de muncă și în primele luni de la angajare.
Istockphoto/17137019
  • Uceniciile, stagiile în companii și plasamentele pe termen scurt în întreprinderi sunt puternic susținute, adesea alături de cursuri de formare profesională. Lucrând cu angajatorii potențiali și asigurând adesea sprijin financiar, programele FSE le oferă la zeci de mii de tineri șansa de a-și începe viața profesională și de a obține competențe profesionale și experiență de lucru de preț. Asemenea inițiative îmbunătățesc perspectivele de angajare și duc adesea la obținerea unui post permanent.
  • Mobilitatea este și ea în atenția activităților FSE. Proiectele le oferă tinerilor competențele lingvistice și plasamentele profesionale în străinătate care îi pot ajuta să se deplaseze pe teritoriul UE, ajungând acolo unde se cer competențele și calificările lor.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Tineretul beneficiază de sprijin suplimentar prin Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI – Youth Employment Initiative). Această inițiativă alocă aproape 6 miliarde de euro pentru regiunile și persoanele care sunt afectate cel mai grav de problema șomajului și a inactivității în rândul tinerilor. YEI se concentrează asupra celor din categoria NEET și asupra regiunilor în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25 %. Scopul inițiativei este de a se asigura că, în regiunile în care aceste probleme sunt deosebit de acute, nivelul de sprijin oferit fiecărui tânăr este suficient pentru a produce o schimbare reală.

YEI va amplifica sprijinul oferit de FSE pentru implementarea Garanției pentru tineret, prin care se urmărește ca toți tinerii de până la 25 de ani să primească o ofertă de calitate pentru angajare, continuarea studiilor, o ucenicie sau un stagiu în decurs de patru luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. În paralel, FSE oferă o finanțare importantă pentru reforma structurală necesară pe termen lung și pentru investițiile în viitorul tinerilor și în economie.