Navigation path

Galimybės jaunimui

Jauni ką tik baigę mokslus ir praktiką bei darbo ieškantys žmonės gali susidurti su didelėmis kliūtimis dėl įvairiausių priežasčių. O dėl finansinės ir ekonominės krizės bedarbystės lygis šioje grupėje yra labai didelis. ESF skiria nemažus išteklius padėdamas jiems žengti pirmuosius žingsnius darbo rinkoje.

Europoje yra apie 94 milijonai jaunuolių nuo 15 iki 29 metų amžiaus. Dauguma mokosi mokyklose arba aukštesnėse mokymo bei švietimo įstaigose, kiti rado darbą ir pradeda savo karjeras. Tačiau didelė dalis yra bedarbiai – daugelis jų jau prarado viltį rasti darbą. ESF finansuoja tūkstančius projektų ir programų visoje Europoje, kuriomis jaunimui padedama įgauti patirties ir suteikiama galimybių, padedančių įsilieti į darbo rinką. Ypatingas dėmesys skiriamas padėti šiuo metu nedirbantiems, nesimokantiems arba neatliekantiems praktikos (ang. „Employment, Education or Training“, oficialus terminas – NEETs) asmenims.

  • Daugelis ESF veiklos sričių siūlo mokymosi galimybes, kad jauniems darbo ieškantiems asmenims būtų suteikta žinių ir kvalifikacijų, kurių reikia darbo rinkoje, įskaitant ekologijos įgūdžius, kurių poreikis vis didėja. Kadangi žemos kvalifikacijos jauniems žmonėms bedarbystės tikimybė yra didesnė nei kvalifikuotiems, ESF projektai orientuoti į su darbu susijusių įgūdžių, kurie gali užtikrinti stabilų įdarbinimą, diegimą šios grupės žmonėms.
  • Jaunimas gali nelabai išmanyti darbo paieškos procesą. ESF projektai juos remia, teikdami individualius patarimus dėl karjeros, CV rašymo ir dalyvavimo pokalbiuose įgūdžių, taip pat dažnai lydi juos įsidarbinimo proceso ir kelių pirmųjų darbo mėnesių metu.
Istockphoto/17137019
  • Labai remiamas, dažnai lygiagrečiai su mokymo kursais, amato mokymasis, stažuotės bendrovėse ir trumpalaikės gamybinės praktikos. Dirbdamos su potencialiais darbdaviais ir, dažnai, teikdamos finansinę paramą ESF programos suteikia daugybei dešimčių tūkstančių jaunuolių galimybę įsilieti į darbinę aplinką ir gauti vertingų su darbu susijusių įgūdžių bei darbo patirties. Tokios iniciatyvos pagerina darbo perspektyvas ir, dažnai, leidžia gauti nuolatinį darbą.
  • Kita ESF veikla orientuota į judumą. Projektai suteikia jaunuoliams kalbų įgūdžių ir leidžia įsidarbinti užsienyje, tokiu būdu leisdami jiems keliauti po ES ir įsidarbinti ten, kur reikia jų įgūdžių ir kvalifikacijų.

Jaunimo užimtumo iniciatyva

Papildoma parama jaunimui teikiama per Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI). Ši iniciatyva skiria ne mažiau kaip 6 mlrd. eurų regionams ir asmenims, kurie labiausiai kenčia nuo jaunimo nedarbo ir neveiklumo. JUI visą dėmesį skiria nedirbantiems, nesimokantiems arba neatliekantiems praktikos jaunuoliams ir regionams, kuriuose jaunimo nedarbas viršija 25 proc. Jos tikslas – užtikrinti, kad regionuose, kuriuose susiduriama su daugiausiai sunkumų, paramos lygis kiekvienam jaunuoliui būtų pakankamas pasiekti realų pokytį.

JUI padidins ESF paramą Jaunimo garantijų iniciatyvai, kuria siekiama užtikrinti, kad per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo jaunuoliai iki 25 metų turėtų galimybę gauti gerų darbo pasiūlymų, toliau mokytis, atlikti gamybinę arba mokomąją praktiką. Taip pat ESF teiks reikalingą finansavimą būtinai ilgalaikei struktūrinei reformai bei investicijoms į jaunuolių ir ekonomikos ateitį.