Navigation path

Esélyteremtés a fiatalok számára

Az oktatásból és képzésből kikerülő, munkát kereső fiatalok sokféle oknál fogva ütközhetnek jelentős akadályokba. A pénzügyi és gazdasági válság nyomán pedig nagyon megnövekedett a munkanélküliek aránya ebben a csoportban. Az ESZA jelentős erőforrásokat fordít arra, hogy segítséget nyújtson nekik a munkaerőpiacon tett első lépéseikhez.

Mintegy 94 millió, 15-29 éves fiatal él Európában. Közülük sokan iskolába járnak vagy továbbképzésben vesznek részt, mások pedig már találtak munkát és karrierjüket építik. Jelentős részük azonban munkanélküli, és közülük sokan feladták a reményt, hogy munkát találjanak. Az ESZA Európa-szerte több ezer olyan projektet és programot finanszíroz, amelyek abban segítenek a fiataloknak, hogy szert tegyenek a munkaerőpiacra lépéshez szükséges szaktudásra, és kihasználják a lehetőségeket. Különös hangsúlyt kap azok támogatása, akik nem foglalkoztatottak, illetve oktatásban és képzésben sem részesülnek (az ún. NEET-fiatalok).

  • Számos ESZA-tevékenység kínál képzési lehetőségeket, amelyek a fiatal álláskeresők számára biztosítják a munkaerőpiacon keresett készségeket és végzettségeket, beleértve az egyre inkább szükséges „zöld” készségeket. Mivel az alacsonyan képzett fiatalok körében nagyobb a munkanélküliség valószínűsége, mint a végzettséggel rendelkezők körében, az ESZA-projektek elsősorban arra helyezik a hangsúlyt, hogy olyan, munkához kapcsolódó készségekkel ruházzák fel ezt a csoportot, amelyek révén állandó munkahelyhez juthatnak.
  • A fiatalok a munkakeresésre vonatkozóan bizonytalan ismeretekkel rendelkezhetnek. Az ESZA-projektek egyéni karrier-tanácsadással, az önéletrajzíráshoz és az állásinterjúkhoz szükséges készségek elsajátításával támogatják őket, valamint gyakran végigkísérik őket az állásra való jelentkezés során, egészen a munkába állást követő pár hónapig.
Istockphoto/17137019
  • Határozottan támogatják a gyakorlati képzést, a vállalati szakmai gyakorlatot és a rövidtávú kihelyezett munkát, gyakran a képzésekkel párhuzamosan. Az ESZA-programok a potenciális munkaadókkal együttműködve és gyakran pénzügyi támogatást nyújtva fiatalok tízezreinek adják meg az esélyt arra, hogy munkát vállaljanak és értékes, munkával kapcsolatos készségekre és munkatapasztalatra tegyenek szert. Az ilyen kezdeményezések javítják a munkaerőpiaci kilátásaikat, és gyakran segítik őket állandó munkahelyhez.
  • Az ESZA tevékenységeinek másik kiemelt témája a mobilitás. A projektek olyan nyelvi készségekkel és külföldi munkatapasztalatokkal ruházzák fel a fiatalokat, amelyeknek köszönhetően az EU bármelyik részébe elutazhatnak, ahol készségeikre és végzettségeikre szükség van.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén további támogatást kapnak a fiatalok. Ez a kezdeményezés legalább 6 milliárd eurót bocsát azon régiók és egyének rendelkezésére, amelyek, illetve akik esetében a legnagyobb problémát jelenti az ifjúsági munkanélküliség és inaktivitás. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés azon NEET-fiatalokra és régiókra koncentrál, akik körében, illetve ahol az ifjúsági munkanélküliség aránya meghaladja a 25%-ot. A cél annak biztosítása, hogy a legégetőbb problémákkal küzdő régiókban az egy fiatalra jutó támogatás szintje elegendő legyen ahhoz, hogy valódi változás következzen be a helyzetükben.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tovább növeli az ESZA által az ifjúsági garancia végrehajtásához nyújtott támogatását, melynek célja, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül minőségi állásajánlatot kapjon, folytathassa a tanulást vagy tanulószerződéses gyakorlati képzési vagy gyakornoki programban vehessen részt. Az ESZA ezzel párhuzamosan jelentős finanszírozást nyújt a szükséges hosszú távú strukturális reformhoz, valamint az ifjúság és a gazdaság jövőjébe való befektetéshez.