Navigation path

Bedre chancer for unge

Efter afsluttet uddannelse kan unge jobsøgende støde på en række forskellige vanskeligheder. Den aktuelle økonomiske krise har medført høj ungdomsarbejdsløshed. ESF afsætter betydelige midler til at hjælpe unge, der er på vej ud i deres første job.

Der er omkring 94 millioner unge mellem 15 og 29 år i EU. Mange af dem går stadig i skole eller er under uddannelse, og andre er allerede på arbejdsmarkedet og i gang med at skabe deres egen karriere. Der er imidlertid også en stor gruppe af unge, der er arbejdsløse, og mange af dem har opgivet håbet om at finde et arbejde. ESF finansierer tusinder af projekter og programmer i EU-landene, der skal sikre denne gruppe af unge de kompetencer, der kræves for at komme ind på arbejdsmarkedet. Der er særlig fokus på at hjælpe unge, der aktuelt ikke er i arbejde eller under uddannelse (NEET’er i officiel jargon).

  • Mange af aktiviteterne under ESF tilbyder uddannelse til unge, så de kan tilegne sig de kompetencer og færdigheder, der i stigende grad efterspørges på arbejdsmarkedet, for eksempel grønne kompetencer. Da lavtuddannede unge har større sandsynlighed for at komme til at stå uden for arbejdsmarkedet end de unge, der har bedre kvalifikationer, sætter ESF-projekterne fokus på at udstyre netop den gruppe med faglige kvalifikationer, der kan sikre dem stabile jobmuligheder.
  • Mange unge er ligeledes usikre i forhold til jobsøgning. Nogle ESF-projekter støtter de unge med individuel karriererådgivning, udarbejdelse af CV og træning i at gå til jobsamtale, og ofte tilbydes de unge hjælp undervejs i jobsøgningsprocessen og i de første måneder i et nyt job.
Istockphoto/17137019
  • Lærepladser, praktikforløb og kortere praktikophold støttes i stort omfang og ofte parallelt med uddannelseskurser. ESF-programmerne gennemføres i samarbejde med mulige arbejdspladser, tit suppleret af økonomisk støtte, hvorved der skabes mulighed for, at titusinder af unge kan komme ud på arbejdsmarkedet og tilegne sig værdifulde faglige kompetencer og erhvervserfaring. Projekterne giver de unge bedre jobmuligheder fremadrettet og resulterer ofte i fastansættelse.
  • Mobilitet er et af ESF's andre fokusområder. Gennem projekterne får de unge mulighed for sproguddannelse og praktikophold i udlandet, der kan være første skridt til at etablere sig i et andet EU-land, hvor deres kompetencer og kvalifikationer efterspørges.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Ekstra støtte til unge gives gennem Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI). Dette initiativ stiller mindst 6 milliarder EUR til rådighed for regioner og enkeltpersoner, der har de største problemer med ungdomsarbejdsløshed og inaktivitet. UBI er koncentreret om NEET'er og om regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25%. Dette har til formål at sikre, at niveauet for støtte til hver af de unge i de regioner, hvor udfordringerne er mest akutte, er tilstrækkeligt til at gøre en reel forskel.

UBI vil forstærke den støtte, som ESF giver til gennemførelsen af ungdomsgarantien, der har til formål at sikre, at alle unge op til 25 år modtager et tilbud af god kvalitet om beskæftigelse, fortsat uddannelse, en læreplads eller et praktikophold inden for fire måneder efter at have forladt det formelle uddannelsessystem eller at være blevet arbejdsløse. Sideløbende hermed giver ESF betydelig støtte til de nødvendige langsigtede strukturreformer og investering i unges fremtid og i økonomien.